Nlp Teknikleri - Modelleme Tekniği

Bir kişi bir işi yapabiliyorsa bu işi diğer insanlar da yapabilir! ( NLP İlke—1 )
Bir kişi bir işi yapabiliyorsa bu işi diğer insanlar da yapabilir! Diyen NLP burada Modellemenin önemine dikkat çekiyor.

Modelleme; Bizim gerçekleştirmek istediğimiz unsurları daha önce başarmış insanlardan bunu nasıl elde ettiklerini öğrenerek aynı Başarıyı gerçekleştirebilmemiz sürecidir.

Modelleme sürecinde kişinin stratejilerini kendisini amacına ulaştığı yolda nasıl motive ettiğini sahip olduğu güçlendirici inançlarını vücudunu nasıl kullandığını her şeyi ama her şeyi öğrenmelisiniz. Çünkü tıpkı o’nlar gibi olabilirseniz ancak o zaman onların gerçekleştirdiklerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu yol; sizlere ulaşmak istediğiniz amaçta zamanınızdan tasarruf sağlayacaktır.