Neuro Linguistik Programming (NLP) Teknikleri ; Neuro Linguistik Programming zihin-dil arasindaki sürekli etkileşimin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder ve insan yaşamında en etkili üç unsura odaklanmıştır:

Nöro : Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir.

Linguistik : Kullandığımız dil çevremizle ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzu ve buna bağlı olarak yarattığımız etkiyi belirler.

Programming: Bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmıştır ve hepimizin (farkederek ya da etmeyerek) sürekli kullandığımız zihni süreçlere karşılık gelir.

NLP 1970''li yılların başında John Grinder (dilbilimci) ve Richard Bandler (matematikci ve Gestalt terapist) tarafından Amerika''da oluşturuldu. NLP ''Konusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasindaki fark nedir?'' sorusuna yanit arama çalışmalarının ürünüdür.

Bu soruya yanıt aranırken dallarında üstün performans sergileyen bazı kişiler seçilerek (Fritz Perls - Gestalt terapinin kurucusu Virginia Satir - aile terapisti ve Milton Erickson - psikiatrist ''American Society of Clinical Hypnosis''in kurucusu) bu kişilerin sözel ve davranışsal yaklaşımları incelendi. Amaç mükemmelliğe nasıl erişildiğinin belirlenerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir-uygulanabilir hale getirilmesi idi (modelleme).

Kuantum tekniği yüksek nitelikli bir düşünme biçimidir. Günlük hayatta insanlar kuruntu vesvese kalıplaşmış korku düşünceleri üretirler. Kuantum ise geleceğe yönelik olması istenilenler hakkında hayaller sesler ve duygularla yapılan bir hedef odaklı düşünme biçimidir. Aynı zamanda insanın hücresel bellek düzeyini bilinçaltını etrafındaki elektromanyetik alanı ve tüm hayatı etkiler. Tüm bunlar zincirleme reaksiyon yaparlar.

Freedom Techniques: EFT" (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) uygulamaların kökeninde binlerce yıllık akupunktur ve akupresur yöntemleri yatar. Bugün çok sayıda psikolog ve tıp doktoru çeşitli rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında EFT`den yararlanmaktadır. "Emotional Freedom Techniques: EFT" (Duygusal Özgürleşme Teknikleri) uygulamalarda herhangi bir yan etkisi olmayan; kolay öğrenilen ve uygulanan herkesin uygulayabileceği; Reiki ya da meditasyon gibi kendi kendine yardım edebilmenizi sağlayan; tamamen güvenli bir tekniktir.