Bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkarmayı maksimum düzeyde ve doğru yönde kullanmayı hedefler. Farkındalığı artan yeteneklerinin sınırlarını bilen ve bunları doğru yerde kullanan kişi ilgi ve yeteneklerine uygun başarılar sağladığında hem iç huzuru hem de çevresiyle uyum düzeyi yükselir. Böylece daha mutlu ve hem ailesiyle hem de sosyal çevresindeki diğer kişilerle daha iyi ilişkiler geliştirecektir.

Kişisel gelişimi bir sanat olarak görenler de vardır. Bir yönüyle kişisel gelişim kişinin yaşamsal amaçlarını gerçekleştirmesini sağlar daha doğrusu bu doğrultuda kişinin yolunu tıkayan ve ilerlemesini önleyen engelleri ortadan kaldırır. Kişi amaçlarına ulaştıkça durmak yerine sınırlarını zorlayarak genişletebileceğini görebilmekte ve daha ileri düzeyde amaçlar edinerek adım adım bunlara ulaşmaya çalışır.

Kişisel gelişim sisteminin kendine özgü kaynakları olduğu ileri sürülse de daha çok psikoloji sosyoloji edebiyat ve din gibi sosyal bilimlerden beslenmektedir.
Kişisel gelişimin ilk hedefi bireyin farkındalığını artırmalı ona güçlü ve zayıf yanlarını göstermelidir. Ayrıca kişiyi yapabileceği işlere yönlendirmelidir. Onu uçsuz bucaksız hayaller dünyasından alıp ulaşabileceği hedefler oluşturmasını ve gerçekçi planlar yapmasını sağlamalıdır.


Kişisel gelişim hem başarı hem mutluluk hem de toplumsal ilişkiler için gereklidir. Ancak bireysel gelişimden çok toplumsal gelişimi ve değişimi amaçlamalıdır dolayısıyla insanlar sadece bireysel çıkarını düşünmemeli ve başarı yolunda ilerleme adına başkalarını basamak olarak kullanmamalı; aynı zamanda toplumsal mutluluğu ve diğer insanların çıkarını da hiçe saymamalıdırlar.

Kısaca kişisel gelişim ile ilgili etkinlik ve çalışmalar bireyin gelişimi içi sadece birer araçtır. Yani mucize bireyin kendisinde vardır. Eğer birey değişmeme ve gelişmeme yönünde bir direnç gösterirse hiçbir kişisel gelişim uzmanı onun gelişimine ve değişimine katkı sağlayamaz.

Kişisel gelişim çalışmaları bireyi sadece maddi boyutta ele alır. Oysa birey maddi ve manevi yönü olmak üzere iki parçadan oluşan bir bütündür. Bir taraf ihmal edildiği zaman bireyin tekâmülü eksik kalır ve gerçek kişisel gelişimi gerçekleşmez.

Neden Kişisel gelişim- bireysel gelişim eğitimleri almak önemlidir?

Son yıllarda kurum ve kuruluşlar çalışanların kişisel gelişim - bireysel gelişim eğitimlerine çok önem vermeye başlamışlardır. Öğrenen ve kendi geliştiren organizyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunun bilmekte ve bunu önemli her geçen gün artmaktadır. Kişisel gelişim- bireysel gelişim eğitimleri hem verimliliği sağlamakta hem de personelin kendisine olan güvenini arttırmaktadır. Bu nedenle kurumlar kişisel gelişim eğitimlerine teknik eğitimlerden daha çok ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu eğitimler çalışanları sosyo- kültürel yönden de önemli ölçüde geliştirmektedir.

İş başvurularında kişisel gelişim- bireysel gelişim eğitim almış olmanın avantajlı mı?

İş başvurularında kişisel gelişim bireysel gelişim eğitimlerine katılmış kişilere öncelik tanınmakta ve bu tür sertifikalar aranmaktadır. Çünkü bu eğitimlere katılmış kişilerin daha etkili iletişim kurabilen çevresiyle işbirliği yapabilen ve kendine güvenen daha sosyal bireyler oldukları düşünülmektedir. Kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri hem kişisel hem de kurumsal başarıyı da beraberinde getirir. işe başvuran kişilerin kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitim almış olması şirketlere firmalara zamandan kazanması ve maddi anlamda büyük bir eğitim maliyetinden tasarruf etmesine neden olur.

Hangi kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri alacağımızı nasıl seçmeliyiz?

Kişisel Gelişim bireysel gelişim yolunda ilk adım kişilerin kendisini iyi tanımasından geçer. kişi kendini hangi konularda eksik hissediyor yoğun olarak problem yaşıyorsa öncelikli olarak o noktaları analiz etmeli ve geliştirmeye eğilmelidir. Kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri uzman kadrolar tarafından verilmeli teori ve uygulama birlikte ele alınmalıdır. Ayrıca bireylerin ilgi ihtiyaç ve beklentileri ile eğitim durumları da dikkate alınmalıdır. Eğitim konusu kadar eğitimin içeriği ve eğitim teknikleri hakkında da detaylı bilgiye sahip olunmalıdır. Eğitim talepleri mutlaka profesyonel firmalardan alınmalı ve üniversite öğretim üyelerinden yararlanılmalıdır. Ancak öğretim üyesinin deneyimine ve sektörü tanımasına önem verilmelidir.