Kararlılık bir konuda sebat etmek tüm engellemelere göğüs gererek hedefe kilitlenmek ve yılmadan usanmadan ilerleyebilmek demektir. Kararlı olmak başarıyı da beraberinde getirir çoğu zamandır. Kararlı olmadan önce elbette bir hedef bir amaç bir gaye olmalı. Başarılı olmuş insanların hayatlarına bir baktığınızda hepsinin önce bir hedef seçtiklerini hedefi belirledikten sonra da eyleme geçtiklerini görürsünüz. Herşey bir şeyi başarabilme isteği ile başlar. Ondan sonra da eyleme geçmeli insan. Zira eyleme geçmeden hiçbir şey somutlaşmaz.

Kararlı olmanın en önemli üç ayağı vardır ki bunlar azim inanç ve sabırdır. Eyleminiz de ısrarlı davranarak azmetmiş olursunuz. Yapacağınız şeyin doğruluğundan ve gerekliliğinden emin olarak inanmış olursunuz. Ve eyleminizi gerçekleştirirken karşılaştığınız sorunlara acıya hazza ve zamana karşı dayanıklılık göstererek sabretmiş olursunuz.
Kararsızlığımız aslında hep çocuklukta yaşadığımız olaylarla bağlantılı. Çünkü çocuklar kendi başlarına hareket etmeye başladıkları andan itibaren seçim sürecine giriyor. İşte tam da bu dönemde anne-babalara büyük görev düşüyor.

Çocuklara seçim yapabilme özgürlüğü vermeleri gerekiyor. Psikolog Doktor Ferahim Yeşilyurt “‘Sen bilmezsin. Ben senin yerine karar veririm’ demek çocuğun karar verme davranışının gelişimini sekteye uğratır. Çocukluktan beri hangi yemeği ne kadar yiyebileceğinin kararı kendisine bırakılmayan bir kişi yetişkin olduğu zaman nasıl karar verebilir ki? Böyle bir ortamda büyüyen kişiler çoğunlukla kararsızlık yaşar önemli kararları bile bir büyüğüne bırakır kendisi yerine kararları bir başkasının vermesini bekler” diyor.

Kararlılığın en büyük yakıtı inançtır. İnsanın kendine ve hedefine olan inancıdır. Başarılı olacağına ve performansının kendisine başarı getireceğine inanmayan biri gerekli hazırlığı yapmaz. Çevremizdekilerin bütün olumsuz sözlerine rağmen biz kendimize inanmazsak bırakın büyük bir başarı göstermeyi yola bile çıkamayız. Kendine inanmak yapabileceğine inanmak demektir.

Bunun yanı sıra kendimize olan inanç sürekli olmalıdır. Başlangıçta olması yeterli değildir. Elbette kendine inanma her gün çalışmayla beslenmelidir. Hedefe inanma ise o hedefe ulaşmayı çılgınca isteme ve ödül verilen basamaklarda kendini görebilmektir.