Kişisel Gelişim yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik kişinin yaşadıkları olaylar kişilerle ilişkileri edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini bilgi ve davranışlarını kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir.

Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada var olan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır.

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. İnsanı sosyal hayatında iş hayatında özel hayatında etkili verimli güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilişki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak kişi bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen kişi artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişken hale gelir. Artık sosyal yaşamında daha etkili verimli ve mutlu bir kişi olur. Buna fayda yada yatırım da diyebiliriz. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir.

Kişisel Gelişimin başlaması için kişinin kendini tanıması hangi alanlarda hangi safhada bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi gerekir. Nerede olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi ve varmak istediğimiz yere ulaşmak için nelere ihtiyacımız var diye hayatımızı gözden geçirmemiz gerekir.

: