Anlayarak Çok Hızlı Okuma
Eski okuma yanlışlarından kurtulmak yeni okuma becerini kazanmak
Göze gerçek görme yeteneği kazandırarak görme tanıma belleme ve zihinsel ayrımlaştırma yeteneğinin geliştirilmesi
Okuma hızının en az 2 -3 kat ortalama olarak 5- 6 kat artırılması
Dikkat ve konsantrasyon süresinin ortalama ~ % 50 artırılması
Anlamada hiç bir kayıp olmaksızın okunanı anlama yüzdesinin artırılması
Hızlı ve etkin okuma yöntemlerinin öğrenilmesi ve aktif kullanımı
Okunan bilgilerin hafızada tutulabilme tekniklerinin öğrenilmesi
Okuma konsantrasyonun artırılması ve okumanın zevkli hale getirilmesi


OKUMA–ANLAMA FRENLERİNİN TESPİT EDİLMESİ VE ORTADAN KALDIRILMASI
ÖNCEKİ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ TERK EDİLMESİ

C. BLOK OKUMANIN GELİŞTİRİLMESİ
D. YATAY VE DÜŞEY AKTİF GÖRME ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ
E. GÖZÜN GÖRME ÇABUKLUĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ
F. ÜÇLÜ DÖRTLÜ BEŞLİ KELİME VE RAKAM GRUPLARININ TEK ODAKTA OKUNMASI
Tanıma

A. GÖRME YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (GÖRÜLENLERİ AYRIMLAŞTIRMA)
B. ARANILAN BİLGİLERİN HIZLA BULUNMASI VE KONSANTRASYON
C. GÖRME TANIMA VE ZİHİNSEL AYRIMLAŞTIRMA YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
D. RESİM ŞEKİL GRAFİK ŞEMA TABLO VB. GÖRME VE ZİHİNSEL AYRIMLAŞTIRMA
E. HAFIZA KULLANMA VE ETKİN HATIRLAMA TEKNİKLERİ
Kavrama

A. GÖZ VE ZİHNİN ÇALIŞMASINDA UYUM SAĞLAMA
B. YOĞUNLAŞMA YETENEĞİ (DİKKATİN YOĞUNLAŞTIRILMASI)
C. ANA FİKİRLERİN ÇABUCAK BULUNMASI. HIZLI VE ETKİN OKUMA TEKNİKLERİ
D. OKUMA ÖNCESİ İNCELEME VE SORGULAMA ALIŞKANLIĞI
E. OKUMA BİÇİMLERİNİN KAVRANILMASI-KELİME HAZİNESİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
F. HIZLI OKUMA ÇOK HIZLI OKUMA VE SEÇMELİ OKUMA TEKNİKLERİNİN KULLANIMI
Belleme

A. MANTIKLI BAĞLAMA YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
B. DÜŞÜNCE VE KONTROLLÜ HAYAL İLE HAFIZAYI GÜÇLENDİRME
C. FOTOGRAFİK PARAGRAF OKUMA - SÜTUN OKUMA ÇALIŞMALARI

ELEŞTİRİLİ OKUMA TEKNİKLERİ
OKUMA VE ANLAMA GELİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILACAKLAR
PLANLI ÇALIŞMA VE ÖĞRENME