Katılımcıların topluluklara kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak.
İnsanları ve düşünce modellerini tanımak
Konuşmalarda ses tonunu nefesini süresini ayarlayabilmek.
Bedensel duruş göz teması jest mimik ve hareketlerin etkili bir şekilde kullanımı.
Konuşmalarda ikna etme metotlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
Hitabet ve konuşma tekniklerinin öğretilmesi
İnsanlarla ve topluluklar karşısında rahat konuşma becerilerinin kazanılması
İnsanları sizin gibi düşündürebilme becerilerinin kazandırılması
Görüşlerimizi paylaşmayan kişiler gruplar karşısında konuşma
Kapsamı

KENDİNİ TANIMA – BAŞKALARINI TANIMA
TOPLUM ÖNÜNDE VE KONUŞMADA RAHAT OLMA BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI
GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA (KİTLEYİ ETKİLEME )
ETKİLİ GİRİŞ
İKNA ETME METOTLARI
HİTABET TEKNİKLERİ
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
KONUŞMADA SİHİRLİ FORMÜLÜN KULLANILMASI
İNSANLAR ARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
İNSANLARI VE DÜŞÜNCE MODELLERİNİ TANIMA
DİNLEYİCİLERİ KONUŞMACININ İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA DÜŞÜNDÜRMENİN YOLLARI
SORUNLARLA BAŞ EDEBİLME TEKNİKLERİ
ÇEŞİTLİ TOPLULUKLARA HİTAP ETME VE KENDİNİ KABUL ETTİRME TEKNİKLERİ
MÜLAKAT VE İKİLİ GÖRÜŞMELER
TOPLANTI YÖNETİMİ
RAĞMEN” KONUŞMA TEKNİKLERİ
SUNUM TEKNİKLERİ
DOĞAÇTAN KONUŞMA
ASALAK VE PARAZİT SÖZCÜKLERDEN ARINMA
UYGULAMALAR
DİKSİYON EĞİTİMİNİN TEMEL KURALLARI
DİYAFRAMIN KULLANIMI
TOPLULUK KARŞISINDA KONUŞURKEN SOLUĞUN ETKİN DURUMA GETİRİLMESİ VE DİZGİNLENMESİ
SES EĞİTİMİ YÖNTEMİ
SESE TINI KAZANDIRMA VE ETKİLEYİCİ BİR SESLE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI
TÜRKÇE’NİN ÜNLÜLERİNİN DOĞRU ÇIKARILIŞ BİÇİMLERİNİN VE <Ğ> İLE KULLANIMIN ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE’NİN ÜNSÜZLERİNİN DOĞRU ÇIKARILIŞ BİÇİMLERİNİN ÖĞRETİMİ
YAZI DİLİ VE KONUŞMA DİLİ ARASINDAKİ AYRIMLAR
DİL İLE DUDAK KASLARINA ESNEKLİK KAZANDIRMA VE AKICI KONUŞMANIN SAĞLANMASI
SÜRE TONLAMA EZGİ VURGU ULAMA KAVŞAK DURAK GİBİ KONULARI KAPSAYAN BÜRÜN DİZGESİNİN ÖĞRETİMİ
SÖZLÜ ANLATIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
BEDEN DİLİ
İNSANLAR ARASINDAKİ SINIR VE ALANLAR
ELLE VE KOLLARLA YAPILAN JESTLER
MİZAH VE JEST KULLANIMI
OTURUŞ POZİSYONLARININ ANLAMLARI
SINIR BELİRLEME VE SAHİPLENME JESTLERİ
KÜÇÜLTÜCÜ JEST VE MİMİKLER