Büyükleri tarafından sevgi gören gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan fikirlerine değer verilen ve önemsenen güven duyulan ve sorumluluklar verilen iyi yaptığı şeyler için övülen gurur duyulan yaptıklarında hataya yer verilen ve olduğu gibi kabul edilen çocuğun kendine özgüveni olur. Buna karşılık sevildiğini önemsendiğini hissetmeyen beklediği yakınlık ve ilgiyi göremeyen sürekli eleştirilen ve olduğu gibi kabul edilmeyen çocuk kendisini değerli hissetmez ve özgüveni olmaz. Kendisini değerli görmeyen çocuk yaşadığı aile çevre okul ve toplum içinde problemlere sebep olur.
Kendilerini iyi hissetmeyen kişiler başkaları hakkında iyi şeyler düşünmezler. İnsanların kusur ve hatalarını ararlar. Böylece kendilerinin çok kötü olmadığını kanıtlamaya çalışırlar. Bu insanlar çevredeki en akıllı çekici başarılı insan olmadıkları zaman akıllı çekici başarılı hissetmezler.

Özgüven çevresel etmenlerden kolaylıkla etkilenir. Kişinin yaşamı boyunca maruz kaldığı psikolojik bunalımlar ya da başına gelen düş kırıklıkları kendisinde var olan özgüven duygusunu zedeler. Kişi kendini sürekli baskı altında hisseder. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki insanların yalnızca yüzde onu kendisini hiçbir baskı altında hissetmeden kendi iradeleri ile kendilerini geliştirmekte ya da bir başka deyişle özgürlüklerini yaşamaktadır.

İnsanlarla etkili iletişim kurmanın temel yolu bedeni etkin kullanmak ve göz temasından kaçmamaktır. Beden dilini etkin kullanamayan bir birey ne kadar iyi bir konuşmacı olursa olsun sözlerinin hiçbir etkileyiciliği kalmaz. Jest ve mimikler vücudun kendine has hal ve hareketi kişinin kendine olan özgüveninin ispatı niteliğindedir. Eğer kendine son derece güven duyan biri izlenimi vermek istiyorsanız her şeyden önce karşınızdaki insanın gözlerine bakmaktan çekinmeyin. Göz teması kendine güvenin temel şartıdır. Muhatap olduğunuz insana onu rahatsız etmeyecek bir mesafede yakın durun. Jestlerinize ayrıca dikkat edin. Ellerinizi sürekli cebinizde tutmayın ya da kollarınızı kavuşturmayın. Çok fazla ve çok yüksek sesle konuşmak sizi özgüvenli göstermez.

Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak pasiflik boyun eğme aşırı uyum gösterme yalnızlık eleştirilere karşı hassas olma güvensizlik depresyon aşağılık duygusu ve sevilmediğini hissetme gibi kavramlarla tanımlanabilir.

Özgüven eksikliği birçok insanda olan ve dikkat edilmediği taktirde kötü sonuçlar doğurabilecek bir olaydır. Başlıca mutsuzluk başarısızlık başta olmak üzere birçok sorunun kaynağı diyebiliriz. Başarılı olmamız mutlu olmamız kendimizle barışık olmamız çoğunlukla hep özgüvenimize bağlıdır. Özgüveni olmayan bir insanın yaşamında korkular vardır kararsızlık vardır eylemsizlik vardır ve öfke vardır. Özgüven hayatımızdaki birçok sorunun en temel sebeplerinden biridir.