Bireysel Gelişim Nedir
İnsanlar Bireysel Gelişim ile kendilerini mevcut bi basamaktan alıp daha üst basamaklara taşır. Bireysel Gelişimin en temel noktası kişinin kendini tanımasıdır.

Bireysel Gelişimin başlaması için kişinin kendini tanıması hangi alanlarda hangi safhada bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi gerekir. Nerede olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi ve varmak istediğimiz yere ulaşmak için nelere ihtiyacımız var diye hayatımızı gözden geçirmemiz gerekir.

Bireysel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

Bireysel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Bireysel Gelişim; başkalarıyla olan ilişkilerinde ve iletişim kurmada adımlar atmasıdır.

Bireysel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Bireysel Gelişim; İnsanın mevcut durumunu kontrol ederek kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

Bireysel Gelişim kişinin kendisinden daha fazlasını ve daha iyisini istemesi ve kendini tüm bunları elde etmeye hazır hale getirmesidir.

Bireysel Gelişim kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece biridir.

Bireysel Gelişim kişinin kendi mevcut durumunu yukarılara taşıma isteği ile başlayıp çevresinde saygın bir yer ve kendi ile barışık bir kişi olarak sonuçlanır.

Bireysel Gelişimin Faydaları

Bireysel Gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar.İnsanı sosyal hayatında iş hayatında özel hayatında etkili verimli güçlü kılarak hayatına yön vermeyi amaçlar. Kişi bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak kişi bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Bireysel Gelişim ile nitelikleri gelişen kişi artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişken hale gelir. Artık sosyal yaşamında daha etkili verimli ve mutlu bir kişi olur. Buna fayda yada yatırım da diyebiliriz.Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir.