İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik; düşünebilme düşündüğünü ifade edebilme ve en önemlisi de eğitilebilme yeteneğidir. Bilgimiz birikimimiz yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun bu donanımımızı doğru ve güzel konuşmayla karşımızdaki kişi ya da topluluğa aktaramıyorsak sahip olduğumuz bu zenginliklerden yeterince yararlanamıyoruz demektir. Dili doğru bir biçimde kullanıp onu güzel etkileyici bir konuşmayla aktarmak bir kimlik göstergesidir.

Az ve öz konuşarak amaçladığınız sonuca ulaşma becerilerine sahip olursunuz. Hedeflediğiniz kariyer basamaklarını normalden çok daha hızlı çıkarsınız. İç dünyanızı duygu ve düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak sizin için oldukça kolay bir çaba haline gelir. Kimi zaman zor olan bir diyalogu pratik bir şekilde normal seviyeye çıkarmak sizin için adeta çocuk oyuncağı olur. Kendiniz olduğu gibi kendini ifade etmekte zorlananlara da bir anlamda tercüman olabilirsiniz.

Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında önceden plânlamamış bile olsa duygu dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden güzel konuşma tıpkı okumada olduğu gibi beyinden başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiriyle uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek alışkanlık beceri ve sanat olarak tanımlanabilir. Bilindiği gibi bu saydığımız kavramların her birinin konuşma eğitiminin gerçekleştirilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

İnsanın bir veya birden fazla kişiyle doğrudan ilişkisi anlamına gelen konuşmanın etkisi yazarak veya okuyarak anlatmadan her zaman çok daha fazladır. Çünkü ilişkiye giren kişi veya kişilerin aralarında psikolojik bir ilişki de devreye girmekte sempati ve antipati gibi olumlu ve olumsuz duygular konuşmacının ses tonuna jest ve mimiklerine yansımaktadır. Konuşmacıların aralarındaki karakter uyum veya uyumsuzluğu da konuşmalarının başarısını etkilemektedir.