Güzel konuşma bir kimsenin başkaları karşısında önceden planlanmamış bile olsa duygu dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir. Bu yüzden güzel konuşma tıpkı okumada olduğu gibi beyinden başlayarak vücudumuzdaki birçok organın birbiri ile uyum içinde çalışması ile oluşan bir yetenek alışkanlık beceri ve sanat olarak tanımlanabilir.
Konuşma geniş anlamda sözlü bir iletişim biçimidir. Doğal olarak da sözcükler önemli yer tutmaktadır. Canlı amaca uygun sözcükleri seçme bunları cümle içinde yerinde kullanma her birinin ses ve anlamını doğru söyleme konuşmanın etkisini ve güzelliğini artırmaktadır.

Doğru kelimeleri yan yana getirip cümleler oluşturabilmek çok önemli bunları doğru ses tonu ile birleştirmek en önemlisidir. Nereye daha fazla anlam vermek gerekirse oraya vurgu yapmakta çok önemlidir. Konuşma sanatı kişilerin karar verme güçlerini geliştirerek onlara çok yönlülük ve takım çalışması gerçekleştirme yeteneği kazandırmaktadır.
Sesleri doğru kullanabilmek kişinin hem kendi güvenine hem de karşı taraftaki etkileyiciliğine de bağlıdır şöyle ki; insanlar konuşmadan ses tonundan aksandan negatif yada pozitif bir bilgi fikir sahibi olurlar. Program alıştırma fonetik alfabedeki tüm harflerin tek tek prova eğitimi boğumlanma ünlü ve ünsüz harflerin kullanımı vurgu v.s kısaca sesleri doğru kullanabilmeyi temel olarak amaçlar.

Toplum içinde yasayan insanlarla devamlı iletişim içinde olan herkes güzel konuşmayı ister. Bir kimsenin başkaları karsısında önceden planlamamış olsa bile duygu dilek ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatma becerisidir.
Dil gelişimindeki bireysel ayrılıkların oluşmasında kalıtım ve çevrenin etkisi vardır. Özellikle alaycı bir tavırla yapılan müdahaleler kişide çekingenliğe neden olur. Bu da kişinin eğitim ortamında pasifleşmesine yol açar.