Özgüven Eksikliğini Çözmek
Zihninizi odaklayarak özgüvende dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz tüm kişisel özelliklerinizi geliştirebilirsiniz. Burada anahtar hatıralarınız negatif yönlendirmeler için değil yapıcı yönlendirmeler için kullanmaktır. Kişisel başarılarınızı gözden geçirin şimdiye kadar başardığınız küçük yada büyük şeyleri. Yarım kalan başarılarınızın nedenlerini düşünün. Neden yarım kaldı aynı hataları tekrar yapmayın. Öz güveninizi yada şevkinizi kaybettiğinizde başarmakta olduğunuz işlerinde yarım kaldığını göreceksiniz. Oysa tüm başarılarınızın arkasında özgüveniniz vardır.

Bir nesneyi rengi sesi ya da şekli sevmemek ondan hoşlanmamak sadece zevklerle ifade edilebilir ve bizi hiç rahatsız etmezken kendimize ait bir özellikten hoşlanmamak veya bazı ayrılmaz parçalarımızı reddetmek ruhsal dengemizin sarsılmasına neden olur.

Çevremizde her gün bir sürü kendinden emin ve güvenli insanı gördükçe “bunu nasıl başardıklarını buna nasıl sahip olduklarını” anlamaya çalışırız. Özgüven doğuştan sahip olunacak ya da kolayca erişilebilecek bir duygu hali değildir. Toplumdaki bir çok insanın güveni aslında “kendine güvenli gibi” görünme halidir. Çünkü yapılan iş yaşanan veya çalışılan yer ne olursa olsun içinde bulunduğumuz toplum bizden özgüvenli davranış bekler. Bu beklenti herkes tarafından bilindiği için bireyler güvensizliklerini göstermekten kaçınır kendinden emin ve güvenliymiş gibi davranır.

Özgüveni eksik kişiler geleceğe de çok umutla bakamazlar ve bu nedenle de sıklıkla kaygılı depresif suçlu öfkeli hissedebilir. Bir başka deyişle özgüven düşüklüğünün kendisi başlı başına bir sorun olmakla beraber çoğu kez de depresyon soysal kaygı yeme bozuklukları gibi psikolojik sorunların ortaya çıkışı açısından bir risk faktörüdür.

Özgüven davranışların en önemli belirleyicilerinden biri olup bireyin kendine yönelik olumlu yargılarının olması kendini ve olayları kontrol edebileceği inancı kendini sevmesi yeterli olduğunu düşünmesi değerinin farkına varması kendisi ile barışık olması kendini olduğu gibi kabul etmesi kendini tanıması gibi durumlarla ilgili bir kavramdır; kısaca olumlu benlik algısına sahip olmaktır. Psikolojide benlik duygusunun kuvvetli olması olarak tanımlanır. Özgüven eksikliği okulda ve yaşamın her alanında başarısızlığa neden olabilecek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ne yazık ki anne babalar bu eksiklikleri çocuklarında fark ettiklerinde durum çok geç olmaktadır. Ayrıca özgüven sadece çocukların değil bütün insanların ihtiyaç duyduğu bir konudur. Ancak kişiliğin önemli bir bölümü gibi özgüveni tohumları da çocukluktan itibaren atılmaktadır ve ileride sağlıklı bir aile yapısı anne baba öğretmen tutumları ile gelişmektedir.