Son Sözü Söyleme Hastalığı

İnsanlardaki bu hastalığı görebilmek için mutlaka çok önemli konulardan konuşuluyor olması gerekmez; bu kimi zaman dile getirilen bir hatıra kimi zaman bir yemek tarifi kimi zaman seyredilen bir televizyon pragramı kimi zaman yaşanan günlük bir olay kimi zaman da okunan bir gazete haberi dahi insanlardaki bu hastalığı ortaya çıkarabilir. Elbetteki bu kadar sıradan günlük konuşmalarda bile bu tavrı gösteren bir kimse çok daha önemli ve hayati konular söz konusu olduğunda da son sözü kendisinden başka hiç kimseye bırakmaz.

Çoğu insan kendindeki bu alışkanlığı ‘kişilikli olmak’ ‘katılımcı olmak’ ‘akıl kullanmak’ ya da ‘şahsiyetini ortaya koymak’ gibi düşüncelerle tanımlıyor olabilir. Ama nasıl adlandırılırsa adlandırılsın son sözü söyleme alışkanlığı çok önemli bir eksikliktir.

Ayrıca bir insan gerçekten çok akıllı olabilir. Herkesten daha tecrübeli daha ileri görüşlü daha detaylı düşünebilen bir kimse olabilir. Ancak tüm bu şartlar biraraya geldiğinde bile insanın yalnızca kendi aklına güvenmesi kendi dediğinde ısrarcı olması ve kimsenin düşüncesine itibar etmemesi pek çok açıdan hatalıdır.

Öncelikle bir insanın her ne olursa olsun son sözü söylemeden rahat edememesinin altında yatan duygu ‘enaniyet’ yani ‘büyüklük hissi’dir. Nefislerindeki ‘herkesten daha büyük olma isteği’ bu kimselerin çevrelerindeki insanlar üzerinde yalnızca kendilerinin söz sahibi olmaya çalışmalarına neden olur. Yalnızca kendi dedikleri yapılsın her olay kendi yöntemlerine göre halledilsin herkes bu kişinin doğru ve yanlışlarına tabi olsun herkesin en saygı duyduğu en çok itibar ettiği kişi kendileri olsun isterler. Aksini yapan biri olduğunda ise enaniyet hissine kapılan kimseler bu kişinin tavırlarından son derece rahatsız olurlar. Kendileri gibi yine son sözü söyleme hastalığına tutulmuş bir başka kişiyle karşılaştıklarında ise bu kimseyle ciddi bir çatışma ve üstün gelme yarışı içerisine girerler.

Bir konuda üstünlük sağlayabilmek haklı çıkabilmek kendi fikirlerini kabul ettirebilmek ve son sözü söyleyen kişi olabilmek için güzel ahlaka uygun olmayan pek çok tavrı uygulamayı da göze alırlar. Kimi zaman ters tavırlar göstererek sert üsluplar kullanarak söz keserek başkalarının sözünün üstüne konuşarak kırıcı ve iğneleyici sözler söyleyerek güzel bir sohbeti tartışma ortamına dönüştürerek her ne olursa olsun bu kötü alışkanlıklarını sürdürürler.

Oysa ki güzel ahlakın gereği insanın haklı çıkmasındansa öncelikle beraberindeki Müslüman kardeşlerine sevgiyle saygıyla tevazuyla hoşgörüyle yaklaşması; en doğrusunu kendisi bilse dahi bir konuyu mutlaka onların gönüllerini alarak sevecenlikle onları onore ederek halletmesidir. İnsanın doğru olan bir şeyi uygulamasının pek çok güzel yolu vardır. İnsanın tüm bu güzel ahlak özelliklerine önem vermeden sadece doğru bildiğini söyleyip geçmesi ise Kuran ahlakına uygun değildir.

Dahası bir insanın her zaman her konuda mutlak olarak en doğru olanı bilen olması çok zordur. Her insanın çevresindeki insanlardan öğreneceği istifade edeceği fikir danışacağı örnek alacağı pek çok konu vardır. Bazen bir kişinin hiç düşünemediği bir detay hiç beklenmeyen bir kimsenin aklına gelebilir. Allah herkese bir konunun farklı yönlerini gösterip her birine farklı yöntemlerle düşünmelerini ilham edebilir.

Dolayısıyla insanın kendinden başka söz sahibi kabul etmemesi kendinden başkasının sözünü dinlememesi ve her zaman konuları sonuçlandıranın yalnızca kendisinin olmasını istemesi hiçbir açıdan makul karşılanabilir bir ahlak değildir.

Allah Kuran'da ‘ilmini dilediği kimseye verebileceğini’ ve ‘her bilenden daha iyi bir bilen olduğunu’ bildirmiştir:

... Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.(Yusuf Suresi 76)

Kuran ahlakının gereği bir Müslümanın dünyanın en akıllı insanı bile olsa yine de mümin kardeşlerine karşı tevazu sahibi olmasıdır. Mümin en iyi bildiği bir konuda bile bu ahlakın bir gereği olarak son sözü başkalarına bırakmalı herkesin fikirlerine saygı duymalı nezaketle ve gönül alarak hareket etmelidir.

İnsan kendinden ne kadar emin olursa olsun son sözü söylemediğinde o konuda bir eksiklik olmayacağını bilmelidir. Eğer bir mümin Allah'ın rızasına uyarak güzel ahlak gösteriyorsa Allah'ın onu her zaman en doğru olana yönelteceğinden ve ona en doğru olanı yaptıracağından emin olmalı ve asla şüpheye düşmemelidir.

Allah Kuran'da müminlere bu gerçeği şöyle bildirmiştir:


İnkar edenler: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya!" derler. De ki: "Şüphesiz Allah dilediğini şaşırtıp-saptırır Kendisi'ne katıksızca yöneleni de dosdoğru yola yöneltip-iletir."(Rad Suresi 27)