Sartre insanların özgürlüğe mahkum olduğunu ifade etmişti.O Freud’çu manada psikolojik determinizme inanmaz ama varlığın getirdiği bir takım koşulların insanı mahkum ettiğini kabul eder.İnsan doğuşundan itibaren böylesi koşullar içersinde bulur kendisini. Sınıfsal - bedensel - zihinsel koşullar onun varlığını belirler.Sonunda bir filozofprofesör ya da amele olabilir insan.Ama Sartre yine de kiş...inin başında hangi sıfatlar bulunursa bulunsun varoluşunu bir “süreç-durum” olarak yaşamakta özgür olduğunu söyler.

İnsan içinde bulunduğu şartlara rağmen bir tutum belirlemekte özgürdür.Varlığının değişimi ancak böyle tutumlarla başlar.İnsan kimi zaman alın yazısı kadar katı görünen kimi şeyleri kabul etmek zorunda kalır.Ama kendisine kalan özgürlüğü ile bir tutum seçer ve yapabileceği kadarını yapar.Bu özgürlük beraberinde sorumluluk da getirir.İnsan eylemlerinden kendisinden başka kimseyi sorumlu tutmamalısuçlu aramamalıdır.

İnsan her şeye bir anlam verir. Bu gün verdiği bir anlamı yarın aptalca bularak değersizleştirebilir. Bir alkolikiçinde bulunduğu durumu aptalca bulabilir ve alkol almamaya karar verir.Ama ardından bu fikrin hiç de iyi bir fikir olmadığını düşünerek birkaç kadeh içmeye gidebilir.İnsan tamamen “olumsal” bir hal içindedir.Özgürlüğü ona istediği anlamı seçmesine imkan verir.

İnsan özgürlüğü ile kendi özünü oluşturur.Bu öz bir hedef gibi görünebilir insana ve onu gerçekleştirmek için çalışır.Ama değerlendirebileceği bir kıstas olmadığı için kesinlik taşıyan bir öze asla ulaşamaz. Dolayısıyla salt bir öze kavuşmuşluk duygusu ve iç huzuru imkansızdır.Evet insan bir projedir ama nihayeti olmayan bir proje.

Her seçim yalnızca insanın kendisi için yaptığı bir seçim değildir.Aynı zamanda insanlığın tümü için doğru olduğuna inandığı seçimdirinsanlığa önerisidir.Okuduğu kitaptandinlediği müziğekendisi için seçtiği önderlere kadar insan yaptığı seçimlerle tüm insanlara karşı sorumluluk taşır.Bu sorumluluğun bilincinde olarak insan seçmek zorundadır.