FELSEFE )

ASLAN DOĞURMAK

Hayvanlar bir gün kim daha çok çocuk doğurabilir diye çekişmeye başlarlar.
Hep birlikte dişi aslana gidip danışırlar.

'Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun? ' diye sormuşlar aslana.

'Bir.' diye yanıtlar dişli aslan. 'Fakat ben aslan doğururum.'

DERSIMIZ;
NITELIK NICELIKTEN ÖNEMLIDIR.


************

YENGEÇ ILE ANNESI


'Neden böyle yan yan yürüyorsun yavrum' diye sorar anne yengeç çocuğuna.

'Düzgün yürüsene ! ' der.

- 'Pekala anne' der çocuk.

- 'Sen önümden düzgün yürü ben seni takip ederim. '

DERSIMIZ;
HAREKETLER SÖZLERDEN ÖNDE GELIR?


************ ***

ASLAN KOYUN KURT VE TILKI

Aslanın biri bir koyunu yanına çağırır ve nefesinin
kokup kokmadığını sorar.

Evet ! ? diye yanıtlar koyun. Aslan bu yanıta kızar ve
koyunu oracıkta parçalar.

Daha sonra kurda seslenip yanına çağırır ona da aynı soruyu sorar.

Hayır ! ! ? diye yanıtlar kurt korkudan. Ancak o da yağcılık yaptığı için aslanın öfkesinden kurtulamaz.

Sıra tilkiye gelmiştir. Aynı soruyu tilkiye de sorar.
Tilkinin yanıtı şöyle olur;

- Üzgünüm üşütmüşüm biraz o yüzden burnum koku almıyor ! ?

DERSIMIZ;
AKILLI KIŞI TEHLIKELI DURUMLARDA KONUŞMAZ !!!


************ **

KAZLAR VE TURNALAR


Kazlar ve turnalar bir gün aynı tarlada yiyecek ararlarken birden yanlarına yaklaşmaya çalışan avcıyı fark ederler. Turnalar daha çevik ve hafif oldukları için hemen uçarlar. Oysa kazlar ağır hareket ettikleri için avcıdan kurtulamazlar.

DERSIMIZ;
YAKALANANLAR HER ZAMAN SUÇLU OLANLAR DEĞILDIR?

************ *********

HASTA GEYIK


Yaşlı bir geyik hasta düşer ve daha rahat otlayabilmek için güzel otlarla dolu bir çalılıkta yaşamaya başlar.Her hayvanla iyi geçindiği için pek çok hayvan sık sık geyiğin ziyaretine gelir.

Zamanla her gelen hayvan bu güzel otlardan tatmaya başlayınca kısa süre sonra tüm otlar biter.Geyik hastalıktan kurtulur ama yiyecek hiçbir şeyi kalmadığı için bir süre sonra açlıktan ölür.

DERSIMİZ;
SIZCE ?
BENCE; iyilik eden cezasını bulur !


************ ********* ***

FARELERIN TOPLANTISI


Bir gün fareler bir araya gelirler ve başlarına musallat olan bir kediden
kurtulma planları yaparlar. Pek çok fikir öne sürülür. Hiçbiri kabul görmez.

En sonunda genç bir fare kedinin boynuna bir çan asmayı önerir.Böylece kedi kendilerine yaklaşırken farkına varacak ve kaçabileceklerdir. Bu öneri fareler tarafından alkışlarla onaylanır.

Bu arada bir köşede sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir fare ayağa
kalkar ve bu önerinin çok zekice olduğunu başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını belirtir.

Fakat der Kafamı bir soru kurcalıyor. Çanı kedinin boynuna KİM asacak ???

DERSIMIZ;
IYI BIR PLAN YAPMAK AYRI O PLANI GERÇEKLEŞTIRMEK
AYRIDIR. *

* İnsanlar FELSEFE yi;
* Çocukken MASAL'lardan
* Büyüyünce KiTAP'lardan
* ihtiyarlarlayı nca da arkalarında kalan YAŞAM'larından Öğrenirler...