Herkesin Üç Kişiliği Var
Kişisel İmaj - Kişilik - Kişiliklerimiz Hangi Duruma Göre Ortaya Çıkar

üç tip kişilik“Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı sahip olduğu sahip olduğunu sandığı” der Alphonse Karr. Peki sizin kişiliğiniz hangisi? Kişiliğinizi sorgulamaya hazırsanız bu yazı tam size göre… “Bu sözün üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gerekir” diyen Psikolog Serap Duygulu konunun ayrıntısına götürüyor bizleri. Sahip olduğumuz kişiliğimiz aslında doğrudan doğruya kim olduğumuzdur. Zevklerimizin zevksizliklerimizin mutluluklarımızın mutsuzluklarımızın hayata bakışımızın beklentilerimizin umutlarımızın umutsuzluklarımızın düşünce biçimimizin kısacası bütün duygularımızın bütünüdür. Sahip olduğumuz bu kişiliğimizdir kime yakın kime uzak duracağımıza karar veren. Seven ya da nefret eden kin tutan ya da bağışlayıcı olan titiz ya da rahat davranmamızı belirleyen…

Kişiliklerimiz Duruma Göre Ortaya Çıkar

Ortaya çıkardığımız kişiliğimiz asıl kişiliğimizin duruma göre başkalarına gösterdiğimiz kısmıdır. Duruma göredir çünkü eğer bir kadınsak çok kızgın olsak bile çocuğumuza karşı anlayışlı tarafımızı anne tarafımızı çıkarırız ortaya. Eşimize bağırıp çağırmayız o an çok sinirliyiz diye anlayışlı eş tarafımız vardır çünkü. İşyerinde olay çıkartmayız durduk yere duruma göre davranan kişiliğimiz ortaya çıkar. Bu kişiliğimiz aslında bir tür toplumsal rollerimizin bütünüdür. Nerede hangi durumda hangi yüzümüzü göstermek istiyorsak o kişiliğimiz üste çıkar.

Kibar alçak gönüllü saldırgan girişimci pasif dışa dönük arkadaş canlısı hangisi en uygunsa duruma göre oluruz bir anda. Aslında insanın hamurunda her şey var. En aşağılık duygulardan en yüce duygulara kadar geniş bir yelpazede her özelliği taşıyoruz.

Herkesin Ortak Bir Bilinçaltı Vardır


Carl Gustav Jung tüm insanlığın ortak bilinçaltına sahip olduklarını savunur ve der ki: “İnsan davranışlarının ortaya çıkışında önemli rolleri olan geçmişten günümüze bütün insanlığın nesilden nesile aktardığı genetik olarak bir sonraki kuşağa taşıdığı ortak bir alan vardır tüm insanlar bu alandan beslenirler. İnsana ait ne varsa istekleri korkuları heyecanları duyguları etki-tepki mekanizmaları ve davranış yapılarını oluşturan bütün kalıplar bu alanda depolanır.”

kişilik


Bu ortak bilince Jung ‘Kollektif Bilinçaltı’ adını vermiştir. Ayrıca yine Jung’a göre bütün insanlığa ait bu tür bir ortak bilinçaltı olması gibi her ulusun da kendi tarihsel geçmişinden kaynaklanan farklı ve özgün bir kolektif bilinçaltı vardır.

Bu düşünceye göre kişiliğimiz insanlığın ortaya çıktığı ilk andan bu yana olan her şeyi ortak kullandığımız bir hafızadan almıştır ve bizi biz yapan her türlü yapı taşı aslında orada kayıtlıdır. Biz de hem ulusal kimliğimiz ve tarihimizle hem de insanlığın ortak bilinçaltında var olan değerlerle harman yapıp bir kişilik elde ediyoruz. Bu kişilik içinde yaşadığımız toplumun değer yargılarına ahlaki etik kültürel değerlerine aykırı olmadığı sürece bizler uyumlu kişilikler oluyoruz. Tersi durumda toplumdan dışlanmış asosyal varlıklar olarak soyutlanmış hayatlar sürdürmeye çalışıyoruz. Aslında sosyalleşmek böyle bir durumun ifadesidir: İçinde yaşanılan toplumun değerlerine uygun davranmak. Sosyal birey sivriliklerini aykırılıklarını törpülemiş insandır.

İdeal Benlik Olmak İstenilen Kişiliktir

Burada son bir kişilik türü var ki o da olduğunu sandığımız kişiliğimizdir. Kendimizi görmek istediğimiz olmak istediğimiz ideal benliktir. Başkalarında beğendiğimiz kıskandığımız bizim de öyle olmak için can attığımız ne tür özellikler varsa onlar da bizim olduğumuzu sandığımız kişiliğimizdir.

Normalde son derece dışa dönük bir insanın içe dönük davranması ya da tam tersi şekilde bir yapı sergilemesi bu durumu ifade eder. Aslında tiyatroya gitmekten hoşlanmayan bir insanın içinde bulunduğu toplumun bireyleri seviyor diye tiyatrodan hoşlanıyor görünmesi ya da hayatında operadan baleden hiç hazetmemiş birisiyken çok severmiş ve anlarmış gibi gözükmesi bu tip bir duruma örnek olabilir.

Bunlardan herhangi biri ya da birileri olabiliriz. Seçimlerimizi bulunduğumuz çevreye uyumlu yararlı ve daha insancıl kalıplardan yapabiliriz. Veya tam tersi uyumsuz saldırgan yıkıcı bozucu gibi olumsuz kalıplardan seçebiliriz. Öyle ya da böyle kişiliklerimiz bizi biz yapan her şeyin toplamıdır. Artılarımız ve eksilerimiz vardır. Yanlışlarımız doğrularımız vardır.