Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kişilik Bozuklukları

  Kişilik Bozuklukları
  kişilik bozukluğu nedir - kişilik bozukluğu türleri - kişilik bozukluklarında tedavi - kişilik bozukluğu belirtileri

  (psikoloji)

  Kişilik kavramı bireyin kendine özgü olan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan özellikleri içerir. Kişiliğin oluşumu doğum öncesi doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel koşullar ve öğrenme etkenleriyle biçimlenir. Kişilik bozukluğunun tam ve geçerli bir tanımını yapmak güçtür. Kişilik bozukluklarında görülen ortak özellikler şöyle sıralanabilir:

  - Davranışların benliğe yerleşmiş olması fakat uyum amacı ile esneklik göstermemesi
  - Belli bir toplum içinde uyumlu sayılabilmek için geçerli ölçülerden sapması
  - Çocukluktan beri süregelmesi
  - Toplum içinde ve iş yaşamında belirgin bir bozulmaya yol açması
  - Genellikle benliğe uyumlu olması değiştirilmek istenmemesi
  - Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması
  - Kişinin bilişsel yetilerinde temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olmaması

  KİŞİLİK BOZUKLUĞU TÜRLERİ

  Paranoid Kişilik Bozukluğu

  Kuşkucu alıngan ve kuruntulu kişilerdir. Başkalarının eylemleri kasıtlı ya da tehdit edici olarak yorumlanır ve kişi başkaları tarafından sömürülme ya da onlardan zarar görme beklentileri içindedir. Genellikle çok kıskanç kinci ve aşırı gururludurlar. Öncelikle cinsel konularda ve yakın ilişkilerde oldukça alıngan ve kuşkucudurlar. Tanıdık olmayan çevrelerden sıkıntı duyarlar ve uzaklaşmak isterler. Kendilerini haklı ve üstün görürler. Başarısızlıklarını ve kusurlarını başkalarını eleştirerek ve haksız bularak örtmeye çalışırlar.

  Şizoid Kişilik Bozukluğu

  Yaşam boyu yakın ilişkilerden uzak durma içe kapanıklılık duygulanımda kısıtlılık ve insan ilişkilerinden rahatsız olma ile kendini gösterir. Hemen her zaman yalnız başına gerçekleştirilen eylemlerden hoşlanırlar. Cinsel yaşamları çoğu kez fanteziye dönüktür ve olgun bir cinsel yaşama geçemezler. Erkekler yakın ilişkileri başaramadıkları için çoğu kez evlenemez kadınlar ise pasif bir şekilde evlenebilirler. İçe dönük kişilerdir ve açılmayı sevmezler. Bazıları sanat ve akademik alanlarda başarılı olabilirler.

  Şizotipal Kişilik Bozukluğu

  Düşünce ve davranışlarında garip olağan dışı özellikler taşıyan zor ilişki kuran kişilerdir. Garip büyüsel inanışlar(telepati altıncı his gibi) alınganlık ve üstüne alınma gibi fikirler çok sık görülür. İlişkileri kısıtlı anlaşılması güç kişilerdir. Ağır stres altında geçici psikoz belirtileri gösterebilirler.

  Antisosyal Kişilik Bozukluğu

  Psikopatik ve sosyopatik kişilik bozukluğu ile eş anlamlıdır. Temel özellikleri sürekli bir biçimde topluma karşı ve suç niteliği taşıyan eylemlerde bulunmalarıdır. Gördükleri cezalardan ve deneyimlerden ders almazlar. Sürekli ve tutarlı ilişki kuramazlar. Dürtülerini engelleyemezler. Pişmanlıkları olsa bile yüzeysel ve geçicidir. Bir başka deyimle kendini içten yargılama ve denetim ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. Zeki ve yetenekli olsalar bile uçarı tutumları dalgacılık sorumsuzluk ve başka hevesler yüzünden bir işte uzun süre kalamazlar. İnsanlarası ilişkilerde başta canlı ilgili girişken ve bilgili görünebilirler; fakat bencil ve sorumsuz davranışlar yüzünden ilişkileri uzun sürmez.

  Çocukluk çağında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayanlarda biyolojik ebeveynleri antisosyal olanlarda dengesiz ve parçalanmış aile ortamlarında ya da kimsesizler yurdunda yetişenlerde antisosyal kişilik bozukluğu riski daha yüksektir. 30-35 yaşlarından sonra bir yatışma olsa bile temel kişilik yapısı ömür boyu sürer.

  Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu

  Bu kişilik bozukluğunda bireyin kimlik duygusunda ilişkilerinde ve duygulanımında süregen bir dengesizlik vardır. Sağlam bir kimlik duygusu gelişmemiştir. Çabucak düş kırıklığına uğrarlar bunaltı çökkünlük belirtileri gösterirler. Davranışlar önceden kestirilemez bir niteliktedir ve kendisine zarar verici davranışlar sıktır. Zaman zaman depresif zaman zaman kısa süreli psikotik dönemler yaşayabilirler. Engellenmelere karşı hoşgörüleri yoktur büyük öfke patlamaları yaşayabilirler.Yalnızlığa karşı çok duyarlı olduklarından sırf yalnızlıktan kurtulmak için bir yabancıyla kısa süreli bir arkadaşlığa ya da cinsel ilişkiye girebilirler.

  Histrionik Kişilik Bozukluğu

  Histrionik kişilik bozukluğunda dikati üzerine çekme isteği ve çabaları olayları büyütmeye dramatize etmeye yalan öyküler anlatmaya eğilim abartılmış duygular tepkiler ve beden yüz hareketleri gibi özellikler bulunur. Çabuk arkadaş olur fakat çabuk reddedilmiş hissederler. Genel olarak yapaylık oyunculuk yüzeysellik ilişkilerde egemendir. Daha çok kadınlarda görülür. Cinsel yönden ayartıcı ve baştan çıkarıcı davranışlarda bulunurlar.

  Narsistik Kişilik Bozukluğu

  Kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenen ve üstün gören sürekli beğeni ilgi ve onay bekleyen; gittikleri her yerde hemen özel bir yeri hak ettiğine inanan kişilerdir. En güzel en yakışıklı en başarılı en parlak kişi olma hayallerine kendilerini kaptırırlar. Böylesine bir beklenti içerisinde doğal olarak hayal kırıklıkları da o denli sık olur. Özsaygı sanki hep dışardan gelecek ilgi beğeni ve olaylarla beslenmektedir. Eleştiriye dayanamazlar. Kendilerini yüceltmek daha üstün görmek ve göstermek için başkalarını kullanırlar hatta sömürürler. Arkadaşlıklar yalnız bu yönde çıkarlar sağlamak içindir. Başkalarının duygu düşünce ve gereksinimlerine empatik yaklaşamazlar.

  Kaçınan Kişilik Bozukluğu

  Bu bozukluğa sahip kişiler toplum içinde olumsuz değerlendirilmekten korkan utangaç çekingendirler. Toplumda çirkin anlamsız görünmekten yanlış bir şey yapmaktan korkarlar ve heyecanlanırlar. Reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık yaşarlar dolayısıyla toplumdan uzak yaşarlar. Asosyal değildirler ve arkadaşlık kurmak için yoğun bir istek gösterirler fakat reddedilmeyeceklerinden emin olmaksızın girişimde bulunmazlar. İyi korunduklarını hissettikleri ortamlarda normal işlev gösterirler. Sosyal fobi çoğu kez bu bozukluğa eşlik eder.

  Bağımlı Kişilik Bozukluğu

  Yalnız başına kararlar veremeyen girişim yapamayan eyleme geçemeyen sorumluluk alamayan kişilerdir. Yakınlarının karar vermesini ve girişime geçmesini beklerler. İsteyici ve alıcı tiplerdir ama vermeyi sevmezler. Sanki başkaları ona borçludur. Aşırı korunan aşırı verilen özerklik ve girişim yetileri kısıtlanarak büyütülen kişilerdir. Sürekli yalnızlık korkuları içinde bunalabilirler. Sorumluk almayı girişimciliği ve özerk karar vermeyi beklemeyen iş yerlerinde çalışabilirler.

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

  Temel özellikleri duygusal kısıtlılık aşırı düzen tutkusu titizlik inatçılık ve kararsızlıktır. Kusursuz olma saplantısı nedeniyle işlerini zamanında tamamlayamama söz konusudur. İş ve çalışmaya olan düşkünlüklerinden dolayı boş zamanlarını değerlendirmeye ve eğlenmeye zaman ayırmazlar. Para harcama konusunda cimri davranırlar. Eski ve işe yaramayan eşyaları atmakta güçlük çekebilirler. Konuşmalarında ve ilişkilerinde aşırı kuralcılık ayrıntıcılık mantıkcılık ve duygusallıktan uzaklık vardır. Kılık kırk yarma ince eleyip sık dokuma gibi halk deyimlerini tam karşılarlar.

  Pasif- Agresif Kişilik Bozukluğu
  Bu kişilik bozukluğunda öfke kin ve saldırganlık duyguları daha çok pasif direnişli davranışlarla dolaylı olarak dışa vurulur. Bu kişiler kendilerinden beklenen şeylere karşı inatçı ve pasif bir direniş gösterirler. Örneğin işlerini biraz daha hızlı ve zamanında teslim etmeleri beklendiğinde ertelemeye ve işi uzatmaya giderler. Üzerlerine varıldıkça bu inatlaşmaları artar. Üstleri ile çatışır ve onları çekiştirirler. Davranışlarını unutkanlıkla ve yüzeysel bahanelerle açıklamaya çalışırlar.
  Depresif Kişilik Bozukluğu

  Kötümser yaşamdan zevk almayan görevine bağlı kendinden kuşkulanan ve sürekli mutsuz kişilerdir. Melankolik kişilik olarak da tanımlanmıştır. Bu kişiler distimik ve majör depresyon yönünden de genel popülasyona göre artmış bir risk taşırlar.

  KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ

  Kişilik bozukluğu yaşayanlar genellikle tedavi için başvurmazlar. Fakat çevreleriyle ilişkilerinin getirdiği bazı sorunlar ya da başka psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hekime başvurabilirler. Kişilik bozukluklarının tedavisi oldukça güçtür. Özellikle sınır narsistik obsesif ve histrionik kişilik bozukluklarında nesne ilişkilerine ve kendilik psikolojisine ağırlık veren analitik psikoterapiler uygulanabilir. Aynı zamanda ilaç tedavisi de gereklidir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kişilik Bozuklukları

  Kişilik Bozuklukları
  Kişilik nedir - Kişilik bozukluğu - kişilik bozuklukları nasıl anlaşılır


  Kişilik bozuklukları kişinin yaşam biçimini derinden etkiliyor. Üstelik çoğu zaman bunun farkında bile olmuyoruz. Kişilik bozuklukları nelerdir nasıl anlaşılır ve nasıl tedavi edilir? Bağımlı kişilk çekingen kişilik narsist kişilik şizoid kişilik obsesif kişilik ve bir çok kişilik bozukluğunun tamamı. Prof. Dr. Arif Verimli yazdı… Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli kendine ait internet sitesinde kişilik bozukluğu ile ilgili soruları yanıtlayarak konuyu her yönüyle anlatıyor…
  Kişilik nedir? Kişilik bozukluğu nedir?

  Kişilik bir kişinin bir gün içerisinde duygusal düşünsel ve davranışsal olarak gösterdiği özelliklerin tümüyle karakterize olduğu özellikleridir. Kişilik tanımlanabilir tarif edilebilir tahmin edilebilir ve sabittir. Kişilik bozukluğu ise kişilik özellikleri esneklik gösterdiğinde çevresel uyumu bozduğunda bir işlev bozukluğuna ve öznel rahatsızlığa sebep olduğunda ortaya çıkan durumdur. Kişilik Bozukluğu olan hastaların çevre uyumları bozulur. Kendileri ve çevreleri etki altında kalır. Bu hastalarda dış çevreyi değiştirme ve kendine uyumlu hale getirme durumu çevrede yarattığı uyumsuzluktan rahatsız olmama durumu iyileşme ve tedavi aramayı reddetme durumu her şeyi kendince kendi için ve kendine göre algılama durumu vardır.
  Kişilik Bozuklukları kaç guruba ayrılır?

  Kişilik bozuklukları 3 gruba ayrılır.

  1. Grup: Paranoid kişilik bozukluğu şizoid kişilik bozukluğu şizotipal kişilik bozukluğundan oluşan guruptur.

  2. Grup: Antisosyal kişilik bozukluğu borderline kişilik bozukluğu histeriyonik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.

  3. Grup: Çekingen kişilik bozukluğu bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.
  Kişilik bozuklukları genellikle hangi sebeplerle ilgilidir?

  Kişilik bozuklukları şu sebeplerle ilgilidir:

  - Çocuklukta oluşan ve yerleşen mizaç unsurları

  - Merkezi sinir sistemi bozuklukları

  - Anne ve babanın çocuk yetiştirirken sergiledikleri tutum

  - Kültürel faktörler

  - Fiziksel çevre

  - Beyin hastalıkları

  - Biyolojik Faktörler

  - Psikoanalitik Faktörler (Bilinçaltı faktörler)

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Kişilik Bozuklukları

  Kişilik Bozuklukları

  Pasif ve Saldırgan kişilikler


  Üç tür pasif ve saldırgan kişiliğe rastlanır asif-bağımlı pasif-saldırgan ve saldırgan.

  Pasif-bağımlı kişiler bağımlı bir çocuğun erişkinlere yapışması biçiminde diğer kişilere yapışırlar.Acizdirler ve diğer kişilerin onlara hükmetmesini bekler ve isterler.


  Pasif-saldırgan kişi isyan ve kızgınlık duygularını "surat asma inatçılık verilen işleri erteleme beceriksizlik ve pasif engelleme" gibi pasif yollarla açığa çıkarır.


  Saldırganlık insanlarda genellikle ister fiziksel olsun ister sözle olsun bir başka insana zarar verme niyetiyle yapılan davranış olarak anlaşılır.Başkalarına fiziksel veya psikolojik zarar verme niyeti taşıyan tüm davranışları içerir. Niyet saldırganlığın temel ögesidir. Saldırganlık başkalarına zarar vermeye yönelik bir davranış olduğu gibi aynı zamanda saldırganca davranma güdüsü olarak da kabul edilmektedir.


  Saldırganlar kızgınlık ve öfke doludurlar.Öfke krizleri ve şiddet saldırılarıyla içlerindeki düşmanlığı dış dünyaya vururlar.Bu krizler belirgin bir kışkırtma olmaksızın sık tekrarlanıyorsa saldırgan kişi çevresi için ciddi bir tehlike doğurabilir.


  Özellikleri:


  Çevreleriyle uyumlu ilişkiler kurmazlar.

  Geçimsizdirler.

  Öfkeli ve parlamaya hazırdırlar.

  Kendilerini haklı çıkarma eğilimindedirler.

  Sorunları kavga ederek çözmeye çalışırlar tepkileri ölçüsüz ve durumla orantısızdır.


  Nedenleri:

  İlgi ve sevgi eksikliği

  Temel güven gereksiniminin eksikliği

  Psikolojik gereksinimlerinin doyurulmaması

  Sürekli baskı ve kısıtlamayla karşı karşıya kalınması

  Daha önceki saldırgan davranışların ödüllendirilmiş olması

  Çevresinde saldırgan davranışlarda bulunan modelin varlığı

  Organik bir rahatsızlık beyin zarı yangısı ve doğum sırasındaki beyin örselenmeleri sonucunda da saldırganlık oluşabilir.


  Antisosyal Reaksiyon


  Bu kategorideki bireyler için diğer kişilerin duyguları hakları birşey ifade etmez.Sorumluluk sadakat ya da vicdan gibi kavramlardan uzaktırlar.Bu bozukluğun bir türü de kendinden emin sahte sanatkar tipidir.Yüzeysel ikna ediciliği hatta cazip bir yönü vardır ancak vicdanının kısıtladığı herhangi bir davranış yoktur.Diğer bir antisosyal özellik başkalarına karşı görevlerine aldırmadan salt dürtüleri doğrultusunda davranmadır."


  Öfkesini uygun şekilde yönlendiremeyen bireylerin de kendini önemsiz hissetmesi saldırganlığı ortaya çıkarabilir. Bunlar Psikoloji biliminde hasta olarak kabul edilmektedir.Böyle durumlarda psikolojik destek ya da terapi uygun olacaktır.Kişiler saldırganlıklarını kabul etmedikleri için Psikolog dışında kişilerin kendi adlarına müdahalede bulunmaları olumsuz sonuçlara yol açacaktır.Bu kişilerin bu tür davranışları yanlış anlaşılmamalıdır.Çünkü böyle davranışların altında yatan pek çok nedenin varlığı kişiyi bu tür davranışlara sürüklemektedir.

  ALINTIDIR.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş