Çatışma
gençlerde kişilik sorunları - beceriksilik - aşağılanma duygusu - kişilik gelişim önerileri

ÇATIŞMA psikolojide birlikte çözülemeyecek iki ya da daha çok güçlü güdünün bir arada ortaya çıkmasıdır. Örneğin bir genç kendini bir grubun parçası olarak görmek ve arkadaşları gibi davranmak için dansa gitmek isteyebilir.

Batı kültüründe gençler için bu güçlü bir güdüdür. Ama genç beceriksizce dans ettiği için arkadaşlarının alaylarıyla karşılaşıyor ya da kendisiyle alay edildiğini sanıyor olabilir.

Bu durumda onurunun kırılmaması için dansa gitmekten kaçınma güdüsü de ortaya çıkacaktır. Genç ikilem içindedir; gitse de gitmese de sıkıntı duyacaktır. Bu durum yaklaşma- kaçınma çatışması olarak adlandırılır.

Psikolojik olarak güdülenme sağlayan bir uyarandaki azalma bir başkasının güçlenmesini birlikte getirirse çatışma ortaya çıkar böylece yeni bir uyum sağlaması gerekir.

Bütün çatışmalar aynı ölçüde rahatsız edici değildir.

Çekici ve uygun iki iş arasında seçim yapmak zorunda kalan bir genç örneğinde olduğu gibi iki istenen durumun yol açtığı çatışma (yaklaşma-yaklaşma çatışması) kararsızlığa yol açsa da çok ender olarak büyük bir sıkıntı yaratır. İki tehlike ya da tehdit arasındaki çatışma (kaçınma-kaçınma çatışması) çoğunlukla daha rahatsız edicidir. Örneğin insan işinden nefret edebilir ama işsiz kalmaktan da korkar.

Bir gereksinim ile bir korku arasındaki çatışma daha çok güçlü olabilir; hem annesine bağımlı olan hem de kendisini istemediği ve cezalandırdığı için ondan korkan çocuk örneğinde olduğu gibi. Güçlü bir tehdit ya da korku içeren çatışmalar kolay çözümlenmez; kişinin çaresizlik ve bunaltı duymasına yol açarlar. Ardından gelen uyum çabaları da gerçek sorunun çözümünden çok bunaltının giderilmesine yöneliktir.

Çatışmalar çoğunlukla bilinçdışıdır; kişi rahatsızlık duygusunun nedenini açık biçimde tanımlayamaz. Korku ve düşmanlık gibi pek çok güçlü tepi kültürel kabul görmediğinden çocuk kısa sürede bunları kendisine bile açıklamamayı öğrenir. Çatışma böyle tepileri de birlikte getirdiğinde kişi duyduğu bunaltının nedenini bilemez. Bu durumda sorununu akılcı biçimde ele alamaz.

Belirli bir konuda karar vermede zorluk çekmeye gerginleşmeye başlayan kişi büyük bir olasılıkla çatışma içindedir. Bu kişi biraz sakinleşip iç dünyasını gözleyebilirse birbiriyle çatışan güdülerinin farkına varabilir.

Birey çatışmasının temeline ulaşıp birbiriyle çatışan güdülerin farkına vardıktan sonra karar verme sürecini daha akıllıca ve daha kolayca yapabilir. Karar verme süreci çatışmanın türüne göre de değişir.

Birbirinden farklı türden çatışmalar vardır ve her türlü çatışma kendine özgü sorunlarla beraber gelir. (Cüceloğlu Doğaninsan ve davranışı s.282)