Başarının Sırları
1. İsteklenme (motivation):

İnsanın başarılı olmasının ilk koşulu "Ben bunu yapmak istiyorum" diyebilmesidir. "İsteklenme" olmadan ne öğrenci dersini çalışır ne futbolcu futbolunu oynar ne şirket elemanı verimli çalışır.

Bizim yanlışımız bunun yerine "zorlama"yı "zorunlu kılma"yı "şartlandırma"yı "kandırma"yı koymamızdır. Bir kişiyi karşınıza alıp"Bunu yapmak zorundasın yoksa aç kalırsın" derseniz o kişi dediğinizi yapar ama istek duymaz. Eğitim sistemimiz bunu yapmaktadır çalışma hayatımız bunu yapmaktadır bu nedenle de başarılı olamamaktadır.

"Motivation" güdüleme değildir kişide o işi yapmak için istek uyandırabilmelidir. Başarının ilk adımı budur.

2. Donanım (condition):

"Kondisyon" sözcüğü anlam olarak "koşul" "durum" demektir ama burada "donanım" anlamı daha iyi belirtmektedir. İnsanın başarısı için gereken "donanım"ı kazanması gerekir. İnsanın bilgi donanımı uygun davranış kazanımı beceri geliştirmesi yetinin artırılması her konu için özellikler taşıyan bir altyapı oluşturur.

Donanım kazanılması için de "disiplinli çalışma" önkoşuldur. Hiçbir başarı "disiplinli çalışma" olmadan gerçekleştirilemez. O zaman da "Gününde değildi" "Morali bozuktu" "Talihi yaver gitmedi" "Gareze uğradı" türünden mazeretlerin arkasına sığınılır.

"Uygun donanım-kondisyon" sağlanmadan kimse güvenilir bir başarı elde edemez. Bu da bizim pek bilmediğimiz hiç sevmediğimiz bir konudur. İnsan kişiliği yetkinleştirilmeden de disiplinli çalışmayı gerçekleştirmek hemen hemen olanaksızdır.

Çünkü bu disiplin başkasının zorlamasıyla değil "öz disiplin"le olacaktır.

3. Yapabilme gücü (performans):

Başarı için "isteklenme" ve "donanım" yeterli değildir. Yapması gerekeni "yapabilme gücü" uygun zamanda uygun düzeyde olmalıdır. Bu da her konuya özel ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir.

"Yapabilme gücü" her an aynı düzeyde olamaz ve olmamalıdır. Burada "gevşeme-gerilme" teknikleri doğru kullanılırsa "yoğunlaşma-konsantrasyon" doğru zamansa gerçekleşir. İyi bir çalışma programı çalışma kadar dinlenmeyi de eğlenmeyi de gevşemeyi de kapsamalıdır.

Bunu yapmak yerine durup dinlenmeden "Çalış" demek kişiyi haksız yere eleştirmek küçümsemek aşağılamak "yapabilme gücü"nü azaltan hatta yok eden davranışlardır.

4. Değerlendirebilme (interpretetion):

Başarılı olmanın önemli bir koşulu "kişinin kendi durumunu değerlendirebilmesi"dir. Kendi durumunu değerlendiremeyen kişi ne isteklenmesini anlayabilir ne donanımını kavrayabilir ne de yapabilme gücünü ölçebilir.

Bu durumda onu hep başka birisinin değerlendirmesi gerekir ki bu da özgüven eksikliği demektir. Kişilik gelişimi eksik sorumluluk alamayan kişiler "kendilerini değerlendiremezler".

Bu durumda hep başkalarının ne dediğine bakılır ki insanı "pasif bir araç" durumuna getirir. Bu konu başarının ya da başarısızlığın en önemli etkenlerinden birisidir.

5. Düzeltme (correction):

"Değerlendirme"den sonra yapılması gereken işlem yanlışları "düzeltme"dir. Yanlışları eksikleri görmezden gelmek ya da başka kişilere başka faktörlere kaydırmak bunların sürmesiyle sonuçlanır.

Bu durumda da başarı sağlamak giderek uzaklaşır. Oysa zamanında yapılan değerlendirmeyle eleştiriyle "yanlışı düzeltme" "eksiği tamamlama" yapılan işin başarısı için temel koşuldur.

"Eller aya biz yaya" sızlanmasının ardındaki gerçek bunları bilmemekte yatmaktadır. Bir türlü üretici olamamak tüketici olmaktan kurtulmamak da bundandır.

"Bizi kullanıyorlar" diye yakınmak yerine "kendini kullanabilme gücü"nü koymadıkça sızlanıp durmaktan başka yol kalmaz.

"Ne olacak bu memleketin hali" demekle olmuyor...


alıntı