Hafızanın Ying ve Yangı-1


Hafızanın Ying ve Yangı-1

Uzak doğu felsefelerinin ortak olarak paylaştığı bir tarafı siyah bir tarafı beyaz olan ying-yang sembolü yaşamın içeriğine yönelik manalı anlamlar taşır.Bu anlamlar genel de iyi-kötüpozitif-negatifkaranlık-aydınlıkgüneş-aykız-erkek gibi iki kategoriden oluşan farklı konsepte olan anlamların hepsi de üzerinde düşünülmeye değer zira insanın beslemesi ve aç bırakması gereken yetilerin birer simgesidir.Esasen bu simge insanı düşünmeye iten zihindeki deneyimleri anımsatan bir çağrışım anahtaları gibi çalışır ve kendimizi tanımak adına doğru bir stilde yorumlanmalıdır.Doğru yorumlamaktan kendimize nitelikli sorular sormayı ve bu sorulara anlamlı cevaplar vermeyi anlatmak istiyorum.Mesalakendimize sormamız gereken sorular şunlar olabilir; güçlü-zayıf yönlerim nelerdir?Güçlü yönlerimi nasıl daha da güçlendiririm?Zayıf yönlerimi nelernasıl geliştirebilirim?Olumlu-olumsuz taraflarım neler?vs Bu anlattıklarımızın ışınğın da konuyu hafıza boyutun da düşünürsek hafızanın ying ve yangı da hatırlamak ve unutmaktır.Aynı soruları bu iki kavrama da sormalıyız ancak bu şekilde hafızamızın zihinsel gelişiminden önce psikolojik gelişimini de sağlayabiliriz.Bu iki kategoriyi tanımak ve işleyişini anlamak hafızamızı güçlendirmek adına atacağımız en önemli adım olacaktır.Her kişinin hafızasında ki ying yang farlılık gösterir kimisinin hatırlaması ağır basarken kimisi de daha çok unutkan bir insandır.Önemli olan hatırlamayı geliştirmek adına hafızanızın zihinsel kaynaklarını nasıl kullanıcağınızı öğrenmeniz ve unutkanlığı nasıl tedavi edeceğinizi bilmenizdir.Şimdi bu iki sorunun cevabını vermek için hafızamızın bu iki fonsiyonunu öğrenelim.

A-Hafızanın İşleyiş Sitemi:Hatırlamanın dili


1-İmajlar bilgiyi bellekte saklama araçlarıdır


En çok sevdiğiniz bir filmi hatırlamaya çalışın?En sevdiğiniz hayvan nedir? ya da En sevdiğiniz arkadaşınız kim? Bu soruların hepsinde cavabı verirken hafızamız zihin ekranımıza ses ve duygularla yapılanmış resimler şekilleriletir.İşte hafızamız alıcılarımız vasıtası ile edindiği her şeyi imajlarla saklar diğer içsel duyularla da yaplandırır.Buradan çıkartıcağımız sonuç sahip olduğunuz fotomemory olan beynimizi bu format da çalışacak şekilde programlamalıyız.Hafızamızı bilinçli olarak imajlarla çalıştırmaya alıştırmalıyız.


2-Yeni öğrenilecekler hafızada mevcut olanlarla irtibalatlandırılırsa hatırlanır.


Bu ilke öğrenme ve hatırlama fonksiyonlarının bir verimli çalışması açısından önemlidir.Aynen domino taşların da olduğu gibi nasıl yeni bir taşın ilerlemesi önceki taşın düşmesine bağlı ise öğrenme ve hatırlama da durum bu işeyişden farklı değildir.Öğreneceğiniz yeni bilginin daha önce ki bilgileriniz ile bir şekilde irtibatlandırılması yani bir alaka kurulması gerekmektedir.Şimdi bunu anlamak için basit bir uygulama yapalımaşağıda ki üç kelimeyi mevcut bilgileriniz ile çağrıştırın.


Kanat............................(uçaktavukvücut leylekkuş vs)

Gitar..............................(müzikmüzisyen yaşartel vs)
Halter.............................(spornaimsüley manoğlu vs)

Örnekte uyguladığımız basit uygulama bize öğrenirken bütünün konseptine giren parçaları bütüne bakarak çağrıştırmamız gerektiğini açıklıyorsonuç olarak öğreneceğiniz her bir parçayı ait olduğu bütünün konseptinde düşünmemiz ve sorular sorarak çözümlememiz gerekiyor.(Daha sonraki bölümlerde bunların pratik olarak metinlerde nasıl yapılacağı açıklanacaktır)Buraya kadar anlattıklarımızı özetlersek;


1-Hafızanın ying-yangı da hatırlamak ve unutmaktırbiz nasıl daha iyi hatırlayacağımızı öğrenmeli bunun için de hafızamızı geliştirmeliyiz ve unutmayı zayıflatmalıyız.

2-Güçlü bir hafıza için bilgiyi resim olarak ifade etmeliyiz.
3-Resim olarak ifade ettiğimiz bilgilerin aralarında mantıklımantıksız ilişki kurmalıyız.


Hafızanın Ying ve Yangı-2
Geçen yazımızda hafızanın yangı olan hatırlama fonksiyonunun nasıl işlediğine değinmiştik bu yazımızda ise hafızanın ying’i olan unutma hadisesinin neden olduğu ve nasıl tedavi edileceğine yönelik bilimsel bilgiler ve çözüm yolları bulacaksınız.Hatırlamak nasıl belleğimizin bir fonksiyonu ise unutmak da belleğimizin bir fonksiyonudur.Yaratıcımız insanı mütiş bir denge ile yaratmıştır çünkü herşeyi hatırlayabiliyor olsaydık muhtemelen çıldırıyor olabilirdikyaratılış itibariyle bazı şeyleri unutmamız doğal bunun için belleğinizi suçlamayınbelleğinizin yeteneklerini öğrenin ve geliştirin dikkatinizi sorgulayın okuyup öğrendiğiniz bir bilgiyi daha sonra unutuyorsanız siz öğrenmemişöğrendiğinizi zannetmişsinizdir.Gerçek anlamda öğrendiğiniz konuyu beyniniz ile uyumlu öğrenmişseniz unutmak isteseniz de unutamazsınız.Gündelik hayatta da unutkanlık hastalığı ile karşılaşmaktayız.Örneğin anahtarın yerini bulamıyorsanız sizin kötü bir hafızanız değil yönlenmemiş bir dikkatiniz var demektir.Esasen unuttuğunuzu zannetiğimiz anlarda hatırlamanız gerekenler hafızanız da bulunmaktadır.Mesala televizyonda bir aktörü görür bilirsiniz ama bir türlü ismini bilincinize çıkartamazsınız bu duruma hatta dilimin ucunda dediğimiz tabiri kullanırız ama bir türlü çıkartamayız bu durum unutmak değil hatırlayamamaktıreğer tam bir unutkanlık olsaydı aktörü hafızanızda saklayamazdınız.

B-Hafızanın Unutma Nedenleri
Hafızanın unutma nedenine yönelik internette arama yaptığınızda bir çok unutma nedeni bulabilirsiniz ama hepsi akademik kökenlidir.Bize farkındalık sağlayacaksoruna çare olacak pratik açıklamalar mevcut değildir. Esas olarak unutmanın üç temel nedeni vardır.Bu nedenlerin ne olduğunu bilmeli ve bu nedenlerin çözümlerine yönelik beynimizi çalıştırmalıyız ve mevcut yeteneklerini kullanmalıyız.

1-Bilginin hafızada nereye yerleştirdiğini bilmemek
Alıcılarımız vasıtasıyla beynimiz verileri(sesgörüntükelime vs) algılıyor ama bunları hafıza da nereye yerleştiriyor? Bilimsel araştırmalar bilginin beyin korteksi üzerinde farklı bölümlerde yapılandığını sonucunu ortaya çıkartıyor.Bilgi beyin korteksi üzerinde farklı yerlerde depolanıyoryapmamız gereken bilgiyi nerede depolayacağımızı bilerek hafızamızı organize etmek esasen bazen hatırlayamamayışımızın nedenibilginin bellekte belli bir organizasyonunun olmamasıdır. Sonsuz büyüklükte bir kütüphaneniz olduğunu düşünün ve siz yeni aldığınız bir kitabı alalade öylece atarsanız onu sonra nasıl bulabilirsiniz? arasanızda bulamazsınız.Bilginin aranıp da bulunamaması durumu belleğin geri getirme başarısızlığıdır.Unutmanın bu nedenini çözmek için bellek destek sistemleri kullanılıramaç belleğin hatırlama sistemine yardımcı olarak bilgiyi nereye yerleştireceğimizi bilmektir.(İler ki bölümlerde bu sistemlerden bahsedilecektir.)

2-Bilginin beyindeki bağlantılarının zayıflaması
Bilim adamları eskiden unutmanın nedenini geçen zaman olarak gösteriyorlardı ama günümüzde yapılan araştırmalar unutmanın esas nedeninin aradan geçen zaman değil zaman içinde yapılması gereken tekrarların yapılmamasının unutmaya neden olduğu saptandı. Çünkü zaman içinde bilgi beyinde sınanmaz ise beyindeki bağlantılar zayıflıyor ve daha sonrada kopuyordu.Bunun için beyindeki bağlantıları zayflatmaya fırsat vermeden hafızanın usullerine göre tekrar yapmalıyız.

3-Beyin fonksiyonlarını nasıl çalıştıracağını bilmemek


İnsanın etkili hatırlamak için beyin fonksiyonlarını kendisi için nasıl çalıştıracağını bilmemesi de unutmanın bir nedenidir.Beyin sol ve sağ olmak üzere iki yarımküreden oluşmaktadır ve bu iki yarım küre arasındaki corpus collosum kesintisiz olarak bilgi alışverişini sağlar.Beynin sol tarafıanalitikrasyonellineermantıklı sağ tarafı ise hayal kuranşekillerle çalışanbütünsel olan kısmıdır.Beynimiz sağ ve sol fonksiyonlarını bilmek hatırlamak için neleri ihmal etmememiz gerektiğini bize gösterecektir.Verimli bir öğrenme ve güçlü bir hafıza için beynin iki lobunu da dengeli kullanmalıyız.Beyin lobları arasında bilinçli kurulacak bir işbirliği hafızamızdan maksimum yararlanmamızı sağlayacaktır.

Özet olarak bu bölümde;


1-Unutmanın doğal olduğunu ve kontrol altına alınabilceğini

2-Unutmanın nedenlerini bilerek hafızamızın unutkanlığına çare bulabileceğimizi

3-Hafızamıza yardımcı olmak ve hızlı hatırlamak için bellek destek sistemlerini kullanmamız gerektiğini

4-Uzun vadede bilgileri hatırlamak için bilimsel olan bir tekrar stratejisi izlenmesi gerektiğini

5-Beynimizin yatay olarak iki yarımküreye ayrıldığını ve bunların farklı fonksiyonlara sahip olduğu

6-Beynimizin bu iki lobunu dengeli kullanarak geliştirmemiz gerektiğini öğrendik.