Geleceketen Umutlu Gençlik
gelişim teknikleri - kişisel başarı - kişisel gelişim yazıları
GENÇLER GELECEKTEN DAHA UMUTLU

Araştırmalar Türk halkının kadını erkeği zengini fakiri okumuşu okumamışıyla geleceğinden umutlu olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan bir araştırmaya göre her yüz kişiden 60'ı kendi geleceğine umutla bakıyor.

Eğitim seviyesi ve gelir yükseldikçe umut da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 739'u kadınların da yüzde 665'i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor. 2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin de yüzde 777'si geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008'den derlenen bilgilere göre bireylerin yüzde 604'ü kendi geleceğinden umutlu olduğunu yüzde 45'i de çok umutlu olduğunu söylüyor. Kendi geleceğinden umutlu olmayanların oranı yüzde 263 iken hiç umudu olmayanların oranı da yüzde 88. Bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe umutları da artıyor. Umut düzeyi yaşa göre değerlendirildiğinde gençlerin gelecekten daha umutlu oldukları ortaya çıkıyor. 18-24 yaş grubunda olan bireylerin yüzde 694'ü 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 641'i 35-44 yaş grubundaki bireylerin de yüzde 599'u umutlu. 65 yaş ve üzerinde olup da geleceğinden umutlu olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 637 ile oldukça yüksek durumda bulunuyor.

Bireyler sosyal güvenlik kapsamında olmasalar da geleceklerine umutla bakabiliyor. Sosyal güvenlik kapsamında olanların yüzde 681'inin geleceğinden umutlu olmasına karşılık kapsam dışındakilerin yüzde 549'u geleceğinden umutlu olduğunu dile getiriyor. Sosyal güvenlik kapsamında yer alıp geleceğinden umutsuz olanların oranı yüzde 319 iken kapsamda olmayan ve geleceklerinden umutsuz olduklarını kaydedenlerin oranı da yüzde 451 düzeyinde bulunuyo