Meslek Yaşamında NLP´nin Yararları

NLP iş yaşamında bireyin takım yönetme becerisi sunuş ve liderlik yeteneği görüşme ve hedef yerleştirme gibi yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur. (Benefits of NLP in your Professional Lifes.1)

Meslek yaşamında başarılı olmanın yani hedefe ulaşmanın bir yolu olarak NLP tekniği ne istediğine yönelik olarak kişinin yürekten inanması ve beyninin iki tarafını da kullanmasına imkan tanır.

İnsan beyni belirlediğimiz hedefleri sibernetik olarak gerçekleştirirken çok farklı iki çalışma sistemi kullanır. Şey’leri ifade etmek ve onları ayrıntılı olarak düşünmek için (sayılar gibi) sol beynin uzmanlık alanı olan dili ya da simgeleri kullanırız. Sağ beyin ise yaratıcı hayal gücü sezgi ve canlandırmayla ilgilendirilen ve dil sel olmayan temsillerle uğraşır. (Alder s.77) Vizyon sahibi olmak bir düş ya da dahiyane bir buluş sahibi olmaktan bahsederken iş başında olan muhtemelen sağ beyindir.

Spesifik hedefler açısından ne yapacağımız ya da ne elde edeceğimizle ilişkin net bir resim oluşturmak sağ beynin güçlerinden yararlanmayı gerektirir. Pratikte kuşkusuz beynimizin iki tarafını da kullanırız. Ancak burada söz konusu olan her iki tarafın de kendi görevlerini sadece diğerinden daha iyi yapmasıdır. Bu yüzden tıpkı günlük işlerimizi yaparken sağ ve sol ellerimizi uyum içinde kullanmamız gibi beynin iki tarafı da büyük oranda dayanışma içindedir. Kuşkusuz bir taraf diğerine göre daha baskın olabilir. Örneğin çoğu yönetici yaratıcı olan sağ beyninden çok mantıklı ardışık düşünmeye yatkın sol beyni kullanmaya eğilimlidir. Bunun anlamı istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için beynimizin her iki tarafını da kullanmamız gerektiğidir.

Endişelenmeyi alışkanlık haline getiren insanlar mesleki yaşamlarında başarısız olacakları düşüncesi ile içsel zihinde canlandırma tekniği ile en olmayacak senaryolar üreterek kendi geleceklerini yaratabilmektedirler. Her düşünce ve davranış bir iç ses duygu ve iç görüntüden oluşur. Düşüncenin karakteri bu iç unsurların kalitesine bağlıdır. Aslında olumlu bir insan olumlu düşünceler Olumsuz insan ise olumsuz sonuçlar üretmektedir. “Korkulan başa geldi ” cümlesi günlük dilde kullanılan güzel bir örnektir. Başarılı liderler ve sporcuların dikkat çekici özelliği başarılarını bir gerçeklik haline gelmeden çok önce zihinlerinde yaşatmalarıdır. ( McDermotts.3) Bu işlem NLP tekniğinin önemli bir parçasıdır. Zihinsel prova gerçekten de bir karşılaşmaya hazırlanmak için zihinsel imgelerden yararlanan sporcuların veya bir toplantıyı yöneten liderin olağanüstü başarılar elde etmesine yol açmaktadır.

Kısaca sağ beyin imgeleri hedefleri gerçekleştirmemizi sağlayan sistemin parçasını oluştur.

Sonuç olarak NLP kişilerin düşünce süreçlerini daha iyi anlayarak alışkanlığa dayalı çoğu zaman bilinçsiz olan davranışlarını kontrol altına almayı öğreterek şimdiye kadar ulaşılması olanaksız gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. İnsanların daha ikna edici olabilmeleri iletişim konusunda başarılı olmaları olumsuz inançlar yerine kişileri güçlendirecek inançlar oluşturmaları kişilerin doğal becerilerini istenildiği zamanlarda kullanabilmesi bir başka kişide hayranlık uyandıran kişinin kendisinde olmasını istediği davranış ve becerileri alıp kullanabilmeleri iş ve meslek hayatlarında kariyerlerini gerçekleştirebilmeleri kısaca kişisel mükemmelliğin modelini oluşturmaları NLP tekniği ile sağlanmaktadır.

NLP organizasyonel insan kaynakları çevrelerinde ilgi gören yeterliliğin ötesinde mükemmelliği ve ustalığı hedeflemektedir. Zira mükemmellik kalıtımla geçmez öğrenilen bir olgudur. NLP davranışta yüzeyin altında kalan değer tutum inançlar ve duyguların yüzeye çıkarılmasıdır. Zorlu bir problemi çözmede bile bir sorunun çözümü olduğuna inanırsak çıkış bulma şansımız artacaktır. Bir hedefe ulaşmanın mümkün olduğuna inanmadığımız sürece o hedefi gerçekleştirmek de mümkün değildir. İnsanın mükemmelliğine ilişkin potansiyel “inanç gücü” nde yatmaktadır. (Bernard.s.56)

NLP tekniği bir örgütteki basamaksal herhangi bir düzeye ulaşmaya olduğu kadar spora aile yaşamına ve kendini geliştirmeye uygulanabilir. NLP yaklaşımı geleneksel sorun çözme araçlarından ziyade yaratıcılığı ön plana çıkarak ses söz veya içerik ve beden dilinin bir bütün içinde uyumunu bir diğer ifade ile beynin her iki yönünü de kullanabilmek konusunda bireye öğretiler içeren bir tekniktir.