NLP Nedir
NLP Nedir - İstediklerimizi nasıl yerine getirebiliriz


Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce uygulama ve davranış tarzıdır.

İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP. Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur.
NLP Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir…

NLP Bir Davranış Biçimidir… Merak macera hissi neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP bir yöntemdir… Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir.

NLP Bir Teknolojidir… NLP’ yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilebilmesini sağlar.

NLP’ de soru şudur; Nasıl Yapılır?

Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark nedir?
Neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?

NLP; önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar bunu tanımlar nasıl yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Onun alanını genişletir.

Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar.

NLP’ nin amacı etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak algılama yeteneklerimize bağlıdır.

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında işe alma eğitim satış müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP merak keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

Değişmek yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriR.

NLP kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü herkesin kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış yöntemlerinden destek alır.
Şimdi NLP’ yi açarak her harfin neyi temsil ettiğine bir bakalım:
Neuro… Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadığımız olayları zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız bir göndermedir.

Linguistic… Sinirsel temsillerin kodlandığı sıralandığı anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı sözcüklerle nasıl ifade ettiğimizle ilgilenir.

Programming… Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektedir. Yani istenilen sonuçlara ulaşma yolunda düşünceleri düzenleme ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

İşte NLP ‘ yi daha kolay anlamınızı sağlayacak uzmanların ifadeleri;
NLP çoğaltabilmek amacıyla mükemmeli modelleme yöntemidir. “
(Dr. Wyatt Woodsmall)”

NLP işe yarayan bir şeydir.”
(Robert Dilts)

NLP dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerindeki etkisidir.”
NLP insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışmasıdır.”
(Alix Von Uhde)

NLP kişisel deneyimler yapısının incelemesidir.”
NLP dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir.”
(John Grinder)

NLP ardında bir dizi teknik bırakan bir tutum ve bir metodolojidir.”
(Richard Bandler)

NLP kaybettiğimiz şeylere geri dönüş – bilgi kuramıdır – Tanrının bir lütfudur.”
(John Grinder)