İşe Kaçmak
İşe Kaçarak Kurtulmayı Düşünmek - Kişilik Gelişiminde Kaçarak Kurtulma Çabası - Disiplin Ve İş

Genel olarak bireysel yaşam disiplinlerinin hemen hemen tamamının ortak bir söylemi mevcut bu da

1) iş hayatı ve özel hayat dengesi mutlaka kurulmalı
2) bunlardan birindeki huzursuzluk diğerini de etkiler

Şeklinde özetlenebilir. Bu yazıda özel hayat sorunları karşısında sık başvurulan "kaçma davranışları"ve bunların en sık kullanılanı olan "işe kaçma davranışı" üzerinde duracağım.

"Kaçış davranışı" tabirini kişinin problemini çözme amacı taşımayan eylemleri olarak kullanıyorum. Bu tür davranışların amacı"problemi çözmek yerine ondan uzaklaşmaktır." Bu davranışlardan bazıları aşağıda listeli.

Zihin uyuşturan yolları kullanma (alkol uyuşturucu madde)
Kumar v.b. oyalayıcıları kullanma (özellikle ailevi problemlerde çok sık görülür. çünki oyalayıcı ve unutturucu özelliği çok güçlüdür.)

Sadakatsizlik (eş problemelrinde çok görülür) Ortamdan uza durma (örneğin evi terk) İşe kaçış

Şüphesiz bu listenin uzatılması mümkün. Bu yazdaişe kaçış maddesinin üzerinde durmak istiyorum. İşe kaçış birkaç şekilde olur.

Sık sık fazla mesaiye kalma (veya işyeri sahibiyse amesai yaratma)
İşi bittiği halde işyerinde vakit geçirme süresini uzatmaya başlama
Eve iş görürerek evin diğer üyelerinden soyutlanma İş seyahatlerine sürekli gönüllü olma

Burada önemli bir uyarıyı mutlaka yapalım! Bu maddelerin varlığı bazen işin doğasından bazen de işin o anki konjoktüründen kaynaklanabilir.

Ancak bu maddelerin aniden ortaya çıkması bir ipucu olarak değerlendirilmelidir.

Kişisel kanaatim işe kaçış davranışları diğerleiyle kıyaslandığıında çok daha tehlielidir. Peki neden?

Diğer kaçış davranışlarının çoğu toplumsal onay taşımayan davranışlar olarak değerlendirilir. Dolayısıyla kişinin etrafındaki akil kişilerin (aile büyüğüdost terapit v.s.)hem durumu tespit etmeleri kolaydır.hem de duruma müdahil olmaları halinde kişiyi ikna edebilme ihtimalleri kuvvetlidir. Zaten kişi de yaptığının farkındadır.

Oysaki işe kaçma davranışı çoğu zaman sinsi bir hastalık gibi gerçekleşir. Dolayısıyla Bazen kişinin kendisi bile kaçtığının farkında olmayabilir. Çevresindeki akil kişiler bu durumu farkedemiyebilirler.

Daha da beteri diğer davranışlarınızın aksine bu kaçışta etrafınız sizi
bizzat tuzağın içine çeker.

Canım adam zaten şimdi çalışmayacak da ne zaman çalışacaktır. Kariyer yapmak onun en tabii hakkıdır elbitte. Adam büyük bir feadakarlıkla ailesine gelecek hazırlamaya uğraşıyordur.

Görüldüğü gibi çoğu zaman bu tür bir davranış gözetlense bile uyarılara kulak asılmama ihtimali çok yüksektir.