Yetiştirme Denetleme
Kişilikli Personel Yetiştirme Hakkında - Kişisel Gelişimin Yetişmeye Katkıları - Kişilikte Yetişme Denetimleri

Yetiştirmek kavram olarak bir kişiyi herhangi bir durumun altından kalkabilir hale getirmektir.


Bir çocuk yetiştirilirken yaptığımız aslında karşılaşacağı problemleri çözebilecek donanımı sağlamaya çalışmaktır.

Bu kavram örgütlerde personel yetiştirme ve geliştirme başlığı altında hayat bulur. Bir çok sebepten dolayı kurumlar kendi elemanlarını yetiştirmeye gayret göstermekteler. Bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş ve hayata geçmiş

bir çok yöntemden bahsedilebilir. Bu yazıda kullanılan yöntemden bağımsız olarak yetiştirme sürecindeki denetim mekanizmasından bahsetmek olacak.

Bu tür bir süreçte neleri denetlemek gerekir. Bu soruya verilebilecek bazı cevaplar aşağıda

* Seçilen yöntemin uygulanıp uygulanmadığı
* Zaman
* Yetiştirilen personel
* Mutlaka ama mutlaka diğer personel

Burada zaman ve yöntemin denetlenmesi üzerinde durmak istemiyorum. Amacım daha çok yetiştirilen ve diğer personel nasıl denetlenir sorusuna cevap aramak olacak.


YETİŞTİRİLEN PERSONELİN DENETLENMESİ


Yetiştirilen personelin hedefe uygun yolda ilerlemesi için sürekli denetim şarttır. Eğitim programları genellikle

orta ve uzun soluklu koşulardır. Bu tür zamana yayılmış olaylarda yetiştirilen kişinin gerçek amacından uzaklaşan bir tutum
içine girdiği sık görülür. Bunu engellemek için yapılabilecekler şunlardır.

* Daha eğitim başlamadan kişinin gelmesi gereken hedef nokta net olmalıdır. "Önümüzdeki yıl muhasebeyi iyi öğrenmeni istiyoruz"


cümlesi kesinlikle yanlış bir örnek olur. "Haziran sonunda mali tabloları oluşturacak ve temel analizleri yaparak yazılı rapor haline getirecek durumda olmanızı istiyoruz" cümlesi hem zaman hem içerik olarak daha net bir hedef koyma örneğidir.

* Mutlaka ara hedefler olmalıdır. Örneğin "şubat ayında temel mali raporları bilgisayardan çıkarabilmek" gibi. Bu hedefleri kontrol edecek problemler yaratılarak adaydan çözmesini istersiniz. Böylece süreci denetim altında almanız kolaylaşır.


* Adayın eğitime tabi tutulduğu ortamla ilgili olarak mutlaka ayrı bir başvuru mercii olmalıdır. Örneğin kendisini yetiştirecek şefle ilgili olarak
daha üst birine sıkıntılarını iletmelidir. "Eti senin kemiği benim" yaklaşımını kullanmayınız aksi takdirde ne et ne kemik kalabilir.

* Adayın hataları ile ilgili mutlaka ona uygun geribildirimde bulunmak gerekir. Hata yapmak aceminin en büyük dostudur. Bunu yaşamasına izin verin.


DİĞER PERSONELİN DENETLENMESİ


Alında üst maddede bu konuya giriş yapmış olduk. Diğer personel deyince iki gruptan bahsedebiliriz.


* Yetiştiriciler (eğitim sorumlusu ustabaşı tecrübeli eleman gibi rolleri olabilir.)

* Yetiştirmeye katılmayan diğer personel.

Bu konudaki alternatif riskler şunlardır.


* Yetiştiren personel bu işi yük gibi görüp sahte bir eğitim süreci yaşatıyor olabilir. Birileri de mutlaka eğiteni kontrol etmelidir.

* Diğer personel adaya yeterince yardımcı olabiliyor ve tecrübelerini uygun bir şekilde aktarıyor mu denetlenmelidir.

Bunu yapıyor olmalarını teşvik edecek bir atmosfer yaratın.
* Bunu yapmanıza rağmen bir biçimde adayın gelişimini engellemeye çalışanlar olacaktır. Bunu ona yardımcı olamayarak bazen kasti engeller çıkararak

bazen de istemeden onu oyalayıcı ve hedeften uzaklaştırıcı arkadaşlıklar kurarak yapabilirler. Burada eğer kasıt varsa bu konuda bedel ödetmekten çekinmeyiniz. Bu işletme içi adalete uygun olacaktır. Çünkü bunu yaparak hem çaylağınızın hem de kurumunuzun geleceğine zarar vermelerini engellersiniz.

Görüldüğü gibi bir kişiyi bir örgütte yetiştirmek fiiliyatı engellerle dolu olabilecek bir süreç. Bu süreçte "canım o da güçlü olmayı öğrensin" kolaycılığına kaçmadan adayın önündeki engelleri aşmasına ardım etmeye çalışmak kurumu yönetenlerin görevi olmalı.