Olumlamalar
iç huzurunun önemi - huzurlu olabilmek - iç huzuruna nasıl ulaşabilirsiniz - iç huzuruna ulaşma stratejileri - olumlama ve huzur

Bir kaç bin yıl önce değilMilattan öncede değilİnsanlık tarihi göz önüne alındığında dün gibi algılanacak bir zamanda kasaba kasaba gezenİbişicambazımeddahılangırtıtelde yürüyeni halkacısıpoligoncusu falcısıüstüvanecisideniz kızıniyetçisi ile çadır tiyatoraları;

Kültür elçisisosyal yapıştırıcıeğlence ve deşarj merkeziyetenek ödülleyici olarak hizmet verirdi.

Çiftçisieşrafımuallimitapucusuokur yazarı-cahiliyaşlısıAnası-babasıçocuğudelikanlısıgenç kızıkısacası tüm yaşayanlarıylaözenle hazırlanılarakyeni esvaplarlakeyfle-neşeyle gidilip kaynaşılan panayır havasının teneffüs edildiğil9 acansından dinlenen haberlerin dışında sosyal dokunun sinerjisinin oluşturulduğu yerlerdi bu kumpanyalar.

Erginlerinyetişkinlerin sabi sübyana sahip çıktığıhayat tecrübesi hazinesine sıkı sıkıya sarılanların bu konuda fukara olanlara rehberlik ettiğiyüz yüze dostça yaşamın sürdürüldüğüdoğumdan-ölümeneşe den kedere paylaşımın koşulsuz tadıldığı bu yerler yok artık.

Şimdi yaşadığımız deformasyonayozlaşmaya uğramış yaşam şekliyle ilgili sosyolojik bir çok sebep sıralanabilir.

Günümüzün Nükleer silahından daha tehlikeli hale dönüşen Televizyon;

Ahalinin koyun haline dönüştürülüpsırayı bozmaması için kaval olarak kullanılmasının vebalinide taşımaktadır.

Panayırda sergilenen temsilintavşana çektirilen NİYETinyer çekimine meydan okuyan üsüvanenin üstüvanede bir birine ters istikamette hızla kullanılan motosikletinTel cambazının hünerininDeniz kızının gerçek olup olmadığınındeniz kızı efsanesinin günlerce konuşulupfikirlerin çatıştırılıp olgunlaştırıldığı dünki eğlence ve yeni şeyler öğrenme yöntemi şimdi demode.

Şimdi eğlencedesosyallikte hızla izlenilip ve hemen tüketilip iz bırakmayan hale dönmüşsebize has bir çürüme belirtisi olsa gerek.

Bu kadar kalabalık maazeretlerbu kadar karmaşık tehditler karşısında pısıp-tırsıpküsüp sürünün koyunu olmanın şerefinin pekte makbul olmadığını keşfedipkendine İHANETTEN vaz geçmek günümüz insanının birincil görevidir.

Arzu etmek arzulanan nesneyle insanı birleştirir.

Kendinizden sorumlusunuz.

Önce kendinizi doyurmadığınız sürece başkasına verecek bir şeyiniz olamaz.

Her birey kendi mutluluğundan sorumludurbir başkasının kendisini mutlu etmesini bekleyemezönce kendinizi mutluluğa doyurun.

Yaşamınızda mutlu birey olarak var olmak istiyorsanız!Kendinize başkalarının size davranmasını istediğiniz gibi davranın.Kendinizi sevip sayınkendi kendinizi mutlu etmek için zaman ayırın.Zihninde Huzur yaratırsan ona hakim olabilirsin.Zihnine hakim olursan seçimlerinin sahibi olursun.

Şimdi RÖNESANS zamanıdır.

Zihnindeki karmaşadanpişmanlıktanutançtansuçluluktanyeter sizlik duygusundandeğersizlik duygusundanvar olduğu öğretilen kusurlarındansana ait iyi duyguların olmayışındanhissedememektendalgalanmayan bir sadelikte mutlu olamamaktankısacası karanlık orta çağından şikayetçi isen;

Kendinin devrimci sanatçısı olmak içinkendini sevmeyisaygı duymayıaffetmeyigeçmişinde yaşadığın olumlu-olumsuz deneyimlere şükretmeyi ARZULAMALISIN.

Arzularsan kendini bağışlamayıtanımayıgeliştirmeyi ve tüm iyiliklere layık olmayı hakkettiğini fark ederekonlarla yollarını birleştirirsin.

Kendin için yaşamına OLUMLAMALARI katarsanonlara inanarak israr edersensenin dışındakilerin rüzgarında savrulan saman çöpü olmaktan kurtulmak için bir şans yaratırsın.

Başkalarından sevgiitibarşefkatmerhamet bekliyorsan bunları ancak sen verebilirsin kendine.

Kendini sevmeyeönemsemeyeaffetmeyemüşfik olmaya başlamak için KAVALIN bir gün bu melodiyi çalacağını bekliyorsanumarım reakarnasyon senin kapını çalar ve çoook gelecekte yeniden yaşarken bu melodiyi duyarsın.

Hayat saliselerin üst üste konması ile uzun bir süre olarak görünsedekelebek içinde yaşadığı süre tüketilecek kadar uzundur.

Kısacık olduğunu bir köşede örselenmiştüketilmiş olarak terk edildiğin/toprağa yakın olduğun zamanmı fark edeceksin?

Kısacık yaşamda kendine yaraşır hayatı inşaa için bugün birşeyler yap!

Bugün kendini affetsev ve kendin için iyi şeyler dileolumlamaların sihirli dünyasıyla tanış.