Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kişisel Gelişimin Önemi

  Kişisel Gelişimin Önemi
  Yetişkin Bireylerin Gelecekte Kariyer Sahibi Olmaları İçin Kişisel Gelişimin Önemi - Kariyerde Gelişimin Önemi - Gelişim Ve Kariyer - Kariyer Ve Kişisel Gelişim

  Kariyer insanların sosyal hayatlarında kendilerini tanımlamaları ve başkaları tarafından tanımlanmalarıdır. Kariyer sahip olunan bilgi birikim ve deneyime göre rol dağılımıdır. İnsanlar toplu halde yaşamak zorunda olduklarından ve her insan bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağından yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Yani ürün mal ve hizmet olarak bir değiş tokuşa gerek vardır. Her ürün ve hizmetin ortak olarak belirlenmiş bir değeri vardır. Gerek sosyal hayat gerekse ticari hayat bu değiş tokuşun sistematik kuralları çerçevesinde devam eder. İnsan kainatın bütününe muhtaç ve alakalıdır. İhtiyaçları alemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmıştır. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir ekmeğin önümüze gelebilmesi için birçok ele ihtiyaç vardır. Yine yiyecek ve giyecek gibi sayısız ihtiyaçların karşılanması için de binlerce ele muhtaçtır. Bu ihtiyaçların karşılanması hususunda toplumun bireylerinin kendi yetenek ve imkanları ölçüsünde görev alması gerekir. İşte biz her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil olan insanların yeteneklerini geliştirerek bir alanda ihtisaslaşmaları olayına kariyer gelişim diyoruz. Hayatın önceliklerini öğrenmek `Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz` hadis-i şerifinden de anlaşılacağı üzere insan doğuşundan itibaren yaşamayı öğrenmek zorundadır. Yüce Rabbimiz insana doğar doğmaz anne sütünü hazır etmekte ve üzerinden merhamet elini hiçbir zaman çekmemektedir. Son derece güçsüz ve çaresiz bir haldeyken şefkatli anneleri ile yakınları hizmetine koşmaktadır. Kariyer ve kişisel gelişimde bu yardımların kalitesi biçimi ve tarzına göre önemi büyüktür. Adeta bir temel teşkil etmektedir. Yaradılış gayesini bilmek

  Başta insanın bu aleme gönderiliş gayesini öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Elbette insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla mükemmelleşmek için gelmiştir. Dolayısı ile gerek mahiyet ve gerekse yetenek itibarı ile her şey ilme bağlıdır. İnsan büyüyüp geliştikçe ilim öğrendikçe hem hayatı öğrenir hem de buna bağlı olarak ihtiyaçları artar. Bu ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını da öğrenmek zorundadır. Hayatı öğrenmek demek ihtiyaçları karşılamayı öğrenmek demektir. `Hayal nereye uzanırsa ihtiyaç da oraya uzanır` sözü ihtiyacın bir sınırı olmadığını gösterir. İnsan bu dünyada sınırsız bir şekilde her şeyi istediği gibi sonuçta sonsuzluğu da istemektedir. O halde öğreneceği bilgiler hem şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de sonsuzluğu kazandırabilecek bilgiler olmalı. İşte kariyer gelişim burada devreye girmektedir. Kariyer gelişim düzeyi

  Kariyer gelişim düzeyi bir insanın kendisinin ve diğer insanların ihtiyaçlarına cevap verebilme düzeyidir. Söz gelimi bir öğretmen hangi ihtiyaçlarımızı karşılıyor? Bir mühendis hangi ihtiyaçlarımıza cevap veriyor? Yetenekleri alt düzeyde olan bir insanın bireysel ve toplumsal hayata katkısı da az olacaktır. Kariyer gelişimi ilk bakışta dünyevi hayatın ihtiyaçlarına cevap verecek yeteneklerin kazanılması olarak algılanmaktadır. Oysa insanın mükemmelleşmesi iki dünya hayatının değerlerini dikkate almasına bağlıdır. Maslow`un ihtiyaçlar kategorisi

  Maslow ihtiyaçları 5 kategoride tanımlamaktadır. 1. Temel ihtiyaçlar. 2. Güvenlik 3. Sosyal ihtiyaçlar 4. İtibar görme onur 5. Kendini gerçekleştirme Bu ihtiyaçlar genel olarak dünyevi hayatın içinde yer alan ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlardan kastedilen insanın fiziki ihtiyacı olan beslenme temizlik vb.`dir. Güvenlik hayati tehlikelere karşı güvence altında olmaktır. Sosyal ihtiyaçlar toplu yaşamanın gerekleri evlilik sosyal statü gibi. İtibar insanın yerini(n) bil(in)mesi ve tanı(n)masıdır. Bunu kendini gerçekleştirme benliğini ispatlama olarak da özetleyebiliriz. Bireysel olarak kişisel gelişim Kişisel gelişim insanın bireysel olarak sahip olduğu pozitif değerlerdir. Bu değerlerin insan hayatına ve davranışlarına yansıması kişisel gelişimin derecesini ortaya koyar. İlköğretim mezunluğundan profesörlüğe kadar olan düzeyler ve ara dönemlerde alınan ek bilgi ve beceriler kişisel gelişimin bireysel boyutundaki maddi yönü ifade eder. Ayrıca bilinen yabancı dil sayısından kullanılabilen enstrümanlara kadar edinilen ek bilgi ve beceriler yine kişisel gelişimin artılarıdır. Günümüzde kişisel gelişime yüklenen anlam bilgi ve becerilerin ötesinde daha fazla vasıflara sahip olmayı ifade etmektedir. Bunlar da hayattan lezzet alabilme diğer insanların hayatına değer katabilme iletişim becerileri gibi vasıflardır. İletişim becerisi

  İletişim becerisi hayatın her alanında başarının anahtarıdır. Bir başka deyimle yaşama sanatıdır. İletişim becerisi yüksek olan insanın öğrenme ve öğretme yeteneği de yüksektir. İletişim becerisi insanın kendisi ve diğer insanlarla da barışık olabilmesidir. Kişisel gelişim demek en doğru yaşama biçimini pratiğe dönüştürebilme tekniklerini uygulama demektir. Çok fazla pozitif değerlere sahip olmak demektir. Güzel ahlaka sahip bir insan kişisel gelişimi başarmış demektir. Mükemmel insan denilince akla bu kainatın yaratılış vesilesi olan Efendimiz Muhammed Mustafa(s.a.v) gelir. O`nun yolunda gitmek onu örnek almak onun gibi yaşamak insanı mükemmelliğe ulaştırır. Batı medeniyeti deneme yanılma yoluyla çeşitli öğretileri geliştirdiği gibi insanı laboratuvar ortamında ele alarak da doğru yaşama biçimine yaklaşmıştır ki bu da dünyevi alanda ilerlemesini sağlamıştır. Zenginlik insanları mutlu etmeye yetmemiştir. Bu yüzden daha başka arayışlar içerisine girmişler insan ruhunu ve kalbini tatmin edecek yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerle insan psikolojisindeki birçok ince ayrıntının farkına varılmıştır. Amerika`yı yeniden keşfetmek

  Batı kaynaklı kişisel gelişim kitaplarında teklif edilen tekniklerin çoğunun dinimizin teklif ettiği tekniklerle uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Kişisel gelişim konusunu ele alırken dinimizin temel esaslarını Peygamber Efendimizin (s.a.v) sünnetini ve görgü kurallarımızı da dikkate almamız gerekir. İletişimin üç kuralı

  İletişimde ince ayrıntılar çok önem taşımaktadır. İletişimin üç temel kanalı ve aracı vardır. Yapılan araştırmalarla iletişim araçları ve kanallarının etkinliği şöyle belirlenmiştir: Dil: Kullanılan kelimeler cümleler anlatım becerisi edebiyat belagat denilen hitabet tekniği ve ikna kabiliyeti mantık dokusu gibi unsurların iletişimdeki etkinlik payı % 7`dir. Ses tonu: İletişimde ses tonu duygunun rengidir. Sesin güç seviyesi vurgulama tonlama gibi değişkenliklerin etkinlik payı % 37`dir. Beden dili: Beyin öğrenme hafıza ve algılamada görüntünün önemi çok büyüktür. Beyin her algıyı zihinde resmeder sonra anlamlandırır. Gözle görmek algılamanın en faal yoludur. Beden dilinin algılama ve iletişim faaliyetindeki payı % 55`tir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kişisel gelişim; `insanların sahip olduğu potansiyelleri açığa çıkarma sanatı ve bilimidir` şeklinde tanımlanabilir. Başka bir deyişle insanların kalbine beynine duygularına ve diğer yeteneklerine giden yoldur kişisel gelişim. Kişisel gelişimde esas olan sürekli daha iyiyi en mükemmeli aramaktır. İnsanın kendini keşfetmesi yani potansiyel yeteneklerini tanıması ve geliştirmesi amaçlarını belirlemesi amaçlarına ulaştıracak araçları bulması ve o araçları değerlendirme adına yapılan bütün çalışmalar kişisel gelişimin temel çalışma alanlarıdır.

  Kendini bulmaktır


  Teknolojinin gelişmesiyle insanlar kendilerinden uzaklaşmaya başladılar o teknolojiyi üreten unsuru yani kendilerini unuttular. Bu durumda insanoğlunun imdadına kişisel gelişim yetişmekte ve bu dünyada en değerli varlığın insan olduğunu herkese hatırlatmaktadır. Bu bakımda insanlar için bir fırsattır kişisel gelişim...

  Yaradılış gayemiz

  İnsanın bu aleme gönderiliş gayesini öğrenmesi ve bilmesi gerekir. Yaratıldık ve ruhlarımız Allah`a söz verdi. Bir tek seni Rab olarak kabul edeceğiz ve bir tek sana kulluk edeceğiz. Bizim gayemiz Allah`ı tanımak ve O`na yakışır kullar olmaktır. Bencillikten arınarak insanlığa faydalı insanlar olduğumuz takdirde Allah`ın kurallarına da uyarsak yaradılış gayemize uygun yaşamış oluruz. `Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz` Hz. Ali`nin ilme verdiği önemi yansıtmakta bu söz. İlim... İlimden ne anladığımızda önemli elbette. `İlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı.` İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.` İlim Allah`ın varlığını bilmektir Yaradana teslim olmaktır. `Hayal nereye uzanırsa ihtiyaç da oraya uzanır`

  Hayal dünyamızın ucu bucağı yoktur. İnsan hayal ettiği ölçüde kendisini geliştirebilir. Hayal dünyasının zenginliği ile isteklerin doğru orantıda olması kişiyi mutsuz da edebilir. Gerçekleştiremeyeceğimiz hayalleri vizyon olarak bulundurmakta ve gerçekleştirebileceğimiz hayalleri de hedef olarak belirtmekte fayda var. Zaman az yapılacak iş çok

  Yapacağımız işleri düşündükçe hayal alemimizin dahi bu işlerin altından nasıl kalkacağımızı tespit edemediğini görüyoruz. Bu nedenle hayatımızı planlamalı ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmeliyiz. Öğreneceğimiz bilgilerde de seçici olmamız icap ediyor. Aynı zamanda bu bilgilerin bizim hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarması gerekiyor. O halde insanın öğreneceği bilgiler hem şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de sonsuzluğu kazandırabilecek bilgiler olmalı. Kendini bilen Rabbini bilir

  Kişi kendisini tanıdığı takdirde Allah`ı da tanıyacaktır. İnsanlar üzerinde cüzi de olsa Allah`ın sıfatları tecelli etmiştir. Tersten bakacak olursak da Rabbini bilen Kendini bilir de diyebiliriz. O halde nereden başlarsak başlayalım kendimizi tanımak için acele etmeliyiz.

  İhtiyaçlarımızı tanımlamalıyız


  İhtiyaçları 5 kategoride tanımlamak mümkün 1. Temel ihtiyaçlar. 2. Güvenlik barınma 3. Sosyal ihtiyaçlar 4. İtibar görme şeref 5. Kendini gerçekleştirme Şayet gelişiminin ilerlemiş bir düzeyde olması beklenen bir insan hala temel ihtiyaçlar güvenlik barınma sosyal ihtiyaçlar ve itibar görme basamaklarını aşamıyorsa şayet o insanın olgunluğundan bahsetmek çok da doğru olmaz.

  Pozitif değerler

  Kişisel gelişim insanın bireysel olarak sahip olduğu pozitif değerlerdir. Bu değerler;

  -Hayattan lezzet alabilme -Diğer insanların hayatına değer katabilme -İletişim becerileri… gibi vasıflardır. Bugün Allah için ne yaptın?

  Bir günü diğerine denk olmamak önemlidir. Allah rızası gözetilerek yapılan her amel Allah içindir. Allaha yönünü dönen ve iyi ahlak sahibi bir insan kamil insan olma yolunda gidiyordur. Güzel ahlaka sahip bir insan kişisel gelişimi başarmış demektir. Mükemmel insan denilince akla bu kainatın yaratılış vesilesi olan Muhammed Mustafa(S.A.V) gelir. Onun yolunda gitmek onu örnek almak onun gibi yaşamak insanı mükemmelliğe ulaştırır. Kişisel gelişim testi

  Sizce doğru olan önermeleri işaretleyiniz.. Bütün soruları yanıtladıktan sonra işaretlediğiniz önerme sayısını toplayınız ve alttaki değerlendirmede elde ettiğiniz puanınıza karşılık geleni okuyunuz. Her önerme `1` puandır.

  Maddi anlamda kendimi güvende hissediyorum.

  Hemen hemen her sabah güne başlamayı iple çekiyorum.

  Beni rahatsız eden veya kullanan biriyle zaman geçirmem.

  Eşimle veya bekar olarak hayatımdan memnumum.

  Kısa da olsa yılda en az 4 tatil yapıyorum.

  Bu öğleden sonra ölecek olsam hiçbir pişmanlık duymam.

  Yaşam kolay; beni etkileyen hemen hemen hiç problemim veya halledilmemiş meselem yok.

  Boş vaktimi tamamen hoşuma giden şeyleri yaparak geçiririm; hiçbir zaman sıkılmam.

  Parasal özgürlüğümü kazanma yolunda ilerliyorum; veya zaten bunu sağladım.

  Yanlarında hiç çaba harcamadan kendimi iyi ve rahat hissettiğim bir arkadaş grubum var.

  İşim/kariyerim beni hem tatmin ediyor hem de besliyor kendimi harcanmış hissetmiyorum.

  Evimi seviyorum: Konumunu stilini dekorasyonunu ışıklandırmasını verdiği duyguları vb.

  Kendi hayatımı yaşıyorum bir başkasının benim için tasarladığı veya benden beklediği yaşamı değil.

  Çok çok az şeyi tolere ediyorum veya katlanıyorum; yaşamımda buna yer yok.

  Geleceğimin ufkunda bulutlar veya sis yok; bana net ve açık gözüküyor.

  Maddi/mali başarı için uğraşmama gerek yok; az bir çaba ile beni buluyor gibi İsteklerim karşılandı/yatıştı; istediğim çok az şey var.

  Kişisel ihtiyaçlarım tatmin edildi; karşılanmamış ihtiyaçlar tarafından idare edilmiyorum.

  Hafta sonları ve diğer tatil günleri benim için eğlenceli.

  Günü tamamlamak için ihtiyacım olandan daha fazla enerji ve yaşam gücüne sahibim gün sonuna doğru sürünmeye başlamıyorum

  Yüzleşmediğim uğraşmayı veya ilgilenmeyi ertelediğim hiçbir şey yok.

  Kendime şu an için en mükemmel yaşam stilini tasarladım ve yaşıyorum.

  Yaşamımda herhangi bir çeşit maddi stres/sıkıntı yok.

  Gün içinde farkındalığımı koruyabiliyorum; kendimi strese adrenaline kafeine veya ilaçlara kaptırmıyorum.

  Günümün son saatini geçirmek için en mükemmel şekli tasarladım.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İş hayatında var olmak için büyük mücadelenin verildiği bu günlerde aktif iş hayatının yanı sıra işe alım süreçlerinde de önemi giderek artan önemli bir konu Kişisel Gelişim ve buna bağlı olarak bir bir dizi önlem alınmsı gerekir. Giderek kulağımıza daha çok seslenen bu kavramlar hakkında genel bilgilere ışık tutacak soru ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca bu konu hakkındaki sorularınızı ve yorumlarınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Kişisel Gelişim Nedir? Bireyin sahip olduğu niteliklerin bilgi beceri ve davranışların geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Neden Kişisel Gelişim Eğitimleri? Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi de gelişir. Bu da hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması anlamına gelir. Ayrıca iş doyumu ve motivasyonu da artar. Kişisel gelişim eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak sağlar. Bu tür eğitimlerin temel amacı çalışanların daha mutlu verimli ve etkili olmalarını kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu Eğitimler Hangileridir? Kişisel gelişim eğitimleri çok geniş ve kapsamlı bir boyutta değerlendirilebilir. Bu eğitimler içerisinde en yaygın olanlar aşağıda verilmiştir; · İnsan İlişkileri İletişim Beden dili İşbirliği ve Etkileşim · Problem Belirleme Önleme ve Çözme Stratejileri · Bellek Geliştirme ve Çoklu Zeka Kuramı · Hızlı Ve Verimli Okuma Teknikleri · Mülakat Teknikleri · Karar Verme Planlama ve Uygulama Süreci · Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma · Stres Yönetimi · İş Stresinin Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Stratejiler · Çalışanların İş doyumu Ve Motivasyon · Yaşamda Hedef Belirleme ve Sonuç Alma · Strateji ve Taktik Geliştirme · Vizyon ve Misyon Oluşturma · Beyin Fırtınası ve Görüş Geliştirme Uygulamaları · Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretme · Hitabet Sanatı · Etkili Sunuş Teknikleri · Müzakere Teknikleri · Türkçe'yi Doğru ve Güzel Konuşma · Yönetsel Zamanın Yönetimi · Yönetim Becerileri ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları ..........vb. Neden bu eğitimleri almak gereklidir? İş dünyasının bu tür eğitimlere bakış açısı nasıldır ? Son yıllarda kurum ve kuruluşlar çalışanların kişisel gelişim eğitimlerine çok önem vermeye başlamışlardır. Öğrenen organizyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunun farkındadır. Bu eğitimler hem verimliliği sağlamakta hem de personelin kendisine olan güvenini arttırmaktadır. Bu nedenle kurumlar kişisel gelişim eğitimlerine teknik eğitimlerden daha çok ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu eğitimler çalışanları sosyo- kültürel yönden de önemli ölçüde geliştirmektedir. İş başvurularında bu eğitim almış olmanın avantajları nelerdir ? ( mülakatlarda - işe alımlarda öncelik sağlar mı? ) gerek eğitimli olmak gerekse eğitim maliyetleri açısından firmaya avantajı olabilir mi ? İş başvurularında kişisel gelişim eğitimlerine katılmış kişilere öncelik tanınmakta ve bu tür sertifikalar aranmaktadır. Çünkü bu eğitimlere katılmış personelin daha etkili iletişim kurabilen çevresiyle işbirliği yapabilen ve kendine güvenen daha sosyal bireyler oldukları düşünülmektedir. Bu eğitimler hem kişisel hem de kurumsal başarıyı da beraberinde getirir. Ayrıca işe başvuran kişilerin eğitim almış olması firmaların zamandan kazanması ve maddi anlamda büyük bir eğitim maliyetinden tasarruf etmesine neden olacaktır. Bu nedenle de birçok unsurun yanı sıra bu özelliklede göz önünde tutulur. Bu noktada önemli olan alınmış olan eğitimlerin geçerliliği ve de eğitimlerin mülakat ve iş hayatının pratiğine geçirilmiş olması esastır. Hangi eğitimleri alacağımızı nasıl belirleyebiliriz ? Eğitim ihtiyacımızı karşılarken nelere dikkat etmeliyiz ? Eğitim firması içeriği eğitimini veriliş şekli eğitimci vb. konular... Kişisel Gelişim yolunda ilk adım bireylerin kendisini iyi tanımasından geçer. Birey kendini hangi konularda eksik hissediyor yoğun olarak problem yaşıyorsa öncelikli olarak o noktaları analiz etmeli ve geliştirmeye eğilmelidir. Kişisel gelişim eğitimleri uzman kadrolar tarafından verilmeli teori ve uygulama birlikte ele alınmalıdır. Ayrıca bireylerin ilgi ihtiyaç ve beklentileri ile eğitim durumları da dikkate alınmalıdır. Eğitim konusu kadar eğitimin içeriği ve eğitim teknikleri hakkında da detaylı bilgiye sahip olunmalıdır. Eğitim talepleri mutlaka profesyonel firmalardan alınmalı ve üniversite öğretim üyelerinden yararlanılmalıdır. Ancak öğretim üyesinin deneyimine ve sektörü tanımasına önem verilmelidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş