mantık bize ne öğretir - mantık ve kişsel gelişim yazıları - kişisel gelişim yazıları örnekleri

MANTIK BİZE NE ÖĞRETİR?

Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu farkederler.

Dersin adı Mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir.

Nihayet ilk mantık dersi başlar.:

Çocuklardan biri söz hakkı isteyerek:

-Sayın profesör mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız ricasında bulunur.

Profesör kendisine merak ve şüpheyle bakan talebelerine:

- Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür.

Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum- der.

-Farz edin ki maden ocağından iki insan çıkıyor: Birisinin üzeri tertemiz diğerininki ise kömür karası içinde...


Bunlardan hangisinin yıkanması lâzımdır?-

Öğrenciler hiç tereddüt etmeden:

-Elbette kirlisi!- diye cevap verirler.

Profesör tebessüm ederek:


- İşte evlâtlarım der...

- Mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar:

- "Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabiliyor?"