Kişilik Tipleri Nelerdir - Kişilik Tiplerinin Özelleri Nelerdir - Kişilik Tipleri Ve Özellikleri Hakkında

1- Mükemmeliyetçi tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Akıllı sezgileri güçlü ve hoşgörülüdür. Kararlarında her zaman dengeli ve gerçekçidir. Yüksek prensipleri vardır. Her zaman adil ve tarafsız olmak için çaba sarf eder. Ahlakî değerleri çok yüksek gerçekler ve adalet çok önemlidir. Dürüst ve ahlak hocası olarak algılanır.

Genel durumdaki özellikleri

Her şeyde mükemmelliği arayan bir idealisttir. Reformcudur ve zayıfların hakkını savunur. Çok düzenli ve verimlidir. Duygularını ön planda tutmaz. Eleştirici yargılayıcı ve inatçıdır. İşleriyle çok meşgul olur. Öfkelidir ve insanları azarlayabilir.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Her zaman kendini haklı görür. Esnek ve hoşgörülü değildir. Fikirlerinin çürütülmesine tahammül edemez. Saplantılı ve zorlayıcı düşünceleri vardır. Çoğu zaman tutarsızlık göstererek söylediklerinin tersini yapar. Ani depresyonlara yatkındır.

2- Sitemci yardımsever tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Cömert tarafsız ve fedakârdır. İnsanları karşılıksız biçimde sever. İnsanların duygularını anlayabilir. Şefkatli duyarlı sıcak ve ilgilidir. Teşvik edici ve vericidir. Yardımsever sevgi dolu bir insan olarak gözlenir.

Genel durumdaki özellikleri

Duygularını gösterebilen hayranlığını abartılı biçimde ortaya koyan arkadaş canlısı ve iyi niyetlidir. Vazgeçilemez biri olduğunu düşünür insanlar için yaptıklarını abartır. Himaye etmeyi sever.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

İnsanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir. İnsanların kendilerini suçlu hissetmelerini sağlayarak kendine borçlu olma duygusu uyandırır. Hükmedici ve zorlayıcıdır. İnsanlardan istediği her şeyi elde etme hakkına sahip olduğuna inanır. Kullanıldığını düşünebilir.

3- Başarı odaklı tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Kendinden emin enerjik ve uyumludur. Fiziksel olarak çekici ve popüler oldukları söylenir. Kendini geliştirme konusunda azimli seçkin ve hayranlık uyandıracak özelliklere sahiptir. İnsanlar onun gibi olmak isterler.

Genel durumdaki özellikleri

Prestij ve statüyle ilgilenir. Kariyer ve başarıyı çok önemser. Başkalarının gözünde nasıl göründüklerine de dikkat ederler. Daima bir hedefleri vardır ve verimli yaşarlar. Duygularını belli etmezler. Olduklarından daha iyi görünme çabasındadırlar. İnsanları küçümseyebilirler.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Fırsatçı ve çıkarcı olabilirler. Yalancılık ve hile yapabilirler. Sahip olamadıklarına zarar verme eğiliminde ve kincidirler. Bazı psikopat özellikler gösterebilirler.

4- Bireyci sezgisel tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

İlham dolu ve keşfedicidir. Sezgileri güçlü ve bilinçlidir. Dürüsttür ve kendini ifade edebilir. Kendisi gibi olmayı dengeyle yaşar. Hassas ve duygusal yönden güçlüdür.

Genel durumdaki özellikleri

Sanatçı ve romantiktir. Hayata estetik yönden yaklaşır duygularını güzelce estetikle ifade eder. Zaman zaman kendi içine dönük melankolik tavırlar takınır. Hayattan uzaklaşma ve sıradan insanlar gibi olmama eğilimi vardır. Abartılı hayallerle aşırı beklentiler içine girebilir. Çok verimli yaşamaz.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Kendine ve insanlara yabancılaşabilir. Kendini sınırlar ve genelde keyifsizdir. Engellenmiş duygusal olarak felce uğramış hisseder. Kendini küçük görür acımasızca eleştirir. Kolaylıkla ümitlerini kaybederek zihnini uyuşturacak araçlara başvurabilir.

5- Uzman araştırmacı tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Öngörü sahibi keşfedicidir. Derinlemesine kavrayabilir. Her şeyi keskinlik içinde gözlemler. Dikkatini bir noktaya derinlikle toplayabilir. Orijinal fikirler geliştirir araştırma ve bilgi edinmekten zevk alır.

Genel durumdaki özellikleri

Entelektüel ve analitik olarak görülür. Soyut düşüncelerle ilgilenmek ve gerçeğin karmaşık yorumlarını yapmaktan zevk alır. Her şeyi mantıklı ve pratik biçimde açıklayabilir. Gelenek ve inançlara karşı radikal yorumlara sahiptir.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Yalnız yaşamayı tercih edebilir gerçeklerden uzak yaşayabilir. Alaycı ve muhalif tutumlar sergiler. İnsanlarla görüşmekten hoşlanmaz. Garip fikirleri takip etme saplantılar paranoya ve fobiler oluşturma eğilimindedir.

6- Sadık sorgulayıcı tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Kendiyle barışık hem kendini hem de başkalarını seven bağımsız ama takım oyuncusudur. Kendini sevdirmeyi insanları etkilemeyi başarır. Sevdiklerine sadık ve bağımlıdır. Arkadaşlıklarına ve ailesine önem verir. Güvenilir ve sorumluluk sahibidir.

Genel durumdaki özellikleri

Otoriter bir figüre bağlanarak ona boyun eğer. Gelenekçi ve ”organizasyon adamı”dır. Görevinin bilincindedir ama otoriteye karşı şüphe eğilimindedir. Birbirine zıt fikirleri vardır. Kararsız ve tedbirlidir. Karışık hislerine karşı savunmacı ve sert tavırlar takınır. Endişelerinin üstesinden gelebilmek için otoriter ve kendinden yana tavır alarak başkalarını suçlar.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Güvensiz ve bağımlı olabilir. Kendini küçük görebilir. Endişelidir ve endişe karşısında aşırı tepki gösterebilir. Başkalarının kendisine zarar vermesinden korkar paranoyak eğilimlere sahiptir. Davranışlarının sorumluluğundan kaçarak kendini aşağılar.

7- Coşkulu maceracı tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Hayatın güzelliklerinden zevk alır. Minnettar keyifli ve sevinç doludur. Hassas hayat dolu ve neşelidir. Pratik üretken ve başarılıdır. Pek çok farklı şeyi yapabilir. Genellikle çok farklı alanlarda üstün yeteneklere sahiptir.

Genel durumdaki özellikleri

Yeni şeyler öğrenmekten yeni deneyimler yaşamaktan zevk alır. Pek çok konuda uzmanlığı vardır. Dışa dönük aktif ve maymun iştahlıdır. Heveslilik yönü ağır basar tüketici açgözlü ve kolay tatmin olmayan yapıya sahiptir. Çok şey ister kişisel zevklerini önemser.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

İsteklerine ulaşmak için kaba kırıcı ve duyarsız olabilir. Düşüncesizce davranır olgunluk göstermez. Nerede duracağını bilemediğinden kolayca kontrolden çıkar. Bağımlı ve zorlayıcıdır. Manik-depresif eğilimleri vardır. Savunma mekanizmaları çalışmadığında panik içinde kalır.

8- Baskın lider tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Kendini kontrol eder cesur ve kahramandır. İddialı kendinden emin güçlü tavırlara sahiptir. İlham veren doğal liderlik özelliği vardır. Kararlı otoriter onurlu ve insanlara destek verici adalet sağlayıcıdır.

Genel durumdaki özellikleri

Girişimci ve kurnazdır. Zorlayıcı ve saldırgan biçimde diğer güçleri ortadan kaldırıp kendi egemenliğini ortaya koymak ister. Hırslı savaşçı engel tanımaz yapıdadır. Kolaylıkla rekabet içine girebilir.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Çok saldırgan ve kaba olabilir. Diktatör kabadayı olarak görünür. Kendisi hakkında görkemli hayalleri vardır. Megaloman biçimde hiçbir şey veya kimsenin kendisine zarar veremeyeceğini düşünür. İsteklerine uyum göstermeyenleri tahrip etme şiddet kullanma eğilimindedir.

9- Barışçı hoşgörülü tip

Rahat ve olgun durumdaki özellikleri

Bağımsız tatmin olmuş ılımlı ve mutludur. Yeni düşüncelere açıktır. Rahat dengeli ve her zaman barış yanlısıdır. İyimser rahatlatıcı sabırlı alçak gönüllüdür.

Genel durumdaki özellikleri

İnsanlara çok fazla uyum göstererek kendine zarar verebilir. Geleneksel rol ve beklentileri kabul eder. Uysal tepki göstermeyen bir yapıdadır. Serbest pasif görünür ancak halinden hoşnuttur. İnsanları yatıştırmak için problemleri göz ardı eder.

Gergin veya moralsiz durumdaki özellikleri

Baskı altında kalma ve gelişememe riskine sahiptir. Problemleri ihmal eder inatçıdır ve sorunlardan kaçar. İş göremez hale gelebilir ve amaçsız dolaşabilir.
Kadınca

Bana 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar.
Farkında değilim; karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor içinde evladım yanıyor îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye îmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi?

Dar düşünceler dar görüşler!..