Başarılı Olabilmek İçin Basit Öneriler - Başarılı Olmanın sırları - Başarı Taktikleri - Motivasyonun başarıdaki önemi

Motivasyon bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan harekete geçmeyi ve sürekliliği sağlayan kuvvettir. Sahip olunan bütün güdüler bir ihtiyaçtan kaynaklanır.


Sürekli değişim gösterebilir ve hayatın her sürecinde vardır. Motivasyon tüm bu ihtiyaçların karşılanmasında kendini gösteren bir kuvvettir. Motivasyonun insanı yönlendirdiği durum ödüllendirmedir. Ödüllendirme en basit anlamda ihtiyaçların karşılanmasıdır.


Kişinin yöneldiği işlerde başarısı o işe yönelik motivasyonunun bir sonucudur. Kişiyi başarıya götüren hedefine yönelik içinde oluşturabildiği güçlü arzudur. Bu nedenle başarı motivasyonu motivasyon ise doğru seçimleri gerektirir.


Arzu edilmeyen-istenmeyen bir uğraşta insan süreklilik gösteremez. Kendisine fayda sağlamayacağını düşündüğü durumlar kişiye mutluluk vermeyen çabalar sonuçsuz kalacaktır.


Bu nedenle motivasyonun ve başarının temel şartı arzulanan hedeflerin var olmasıdır. Hedefin büyüklüğü-küçüklüğü zorluğu-kolaylığı motivasyonda temel etken değildir. Temel etken kişinin alacağı ödül yani varılmak istenen hedefin sağlayacağı doyumdur.


Motivasyon gelişen bir süreçtir. Küçük ya da büyük kazanımlar insanı yeni kazanımlar için güdüler. Bu sebeple başarıda ille de büyük adımların atılması gerekmez.


Küçük işler de kişiyi hedefe yönelten büyük motivasyonlara sebep olabilir. Bu nedenle insan yapabileceği her olumlu iş veya davranışı küçümsemeden ve sahiplenerek gerçekleştirmelidir. Küçük de olsa gelen başarı bir sonraki başarının habercisidir.

Yazar dustin wax bir insanın hayatta başarılı olabilmesi için mutlaka sahip olması gereken 10 özelliği sıralamış.. bence bi kulak kabartmakta fayda var.. işte o özellikler;


1. topluluk önünde konuşabilme

2. güzel yazı yazabilme
3. kendi kendine işlerini planlayabilme
4. çevre edinebilme
5. anlık düşünebilme
6. hızlı ve doğru kararlar verebilme
7. kuvvetli bir matematiğe sahip olmak
8. araştırma yapabilmek
9. rahatlamayı bilmek & stresle başa çıkabilmek
10. temel muhasebeyi bilmek

bakın bakalım bu kriterlerin kaçı size uyuyor.. daha doğrusu bu özelliklerin kaçına sahipsiniz..?