İnsanların sıfırdan zirveye çıkmalarının sebepleri nelerdir? Hayatımı nasıl kontrol ederek yönetebilirim? İstidat ve kabiliyetlerimi kullanarak onlardan nasıl faydalı hale getirebilirim? Hepimiz farklı yaratılmışız. Allah her insanı bir iş için yaratmıştır. Öyle ise niçin hangi işi yapmak için yaratılmış olduğumuzu bilmemiz gerekir.

Hayat standardımızı yükseltmemiz için ilk yapacağımız iş ne yapmayacağımıza karar vermektir. Beklentilerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirmeden değişime ayak uyduramayız.
1. Ne olmak istediğinize karar veriniz ve bunu yazınız.
2. Ne olmayacağınıza karar veriniz ve bunu da yazınız.
3. Kendinize geçmiş büyüklerden güzel örnekler seçiniz. Peygamberimizi ve Din büyüklerinin hayatlarını ve mücadelelerini iyice öğreniniz. Kendinize onları örnek alınız. Bu hem dünyanız hem de ahretiniz için şarttır. Onlar nasıl Allah’ın yardımına liyakat kesbetmişler ise siz de o şekilde Allah’ın yardımına mazhar olabilirsiniz.

4. Şunu unutmayın dünyanızın değişmesi sizin değişmenize bağlıdır. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi değiştirirseniz dünyanızı değiştirmiş olursunuz.
5. Stratejilerinizi değiştirin. Sonuç alacağınız ve sizi hedefinize götürecek stratejiler belirleyiniz. Hayatta ne yapacağını bilen çok insan vardır; ama bildiğini yapabilen ve uygulamaya geçiren çok az insan olmuştur. Problem bilmemek değil uygulaya bilmemektir. Bilmek eyleme geçmek için ilk şarttır; ama başarı etkin şekilde bildiklerinizi uygulayabilme becerisine bağlıdır.
6. Hayatta çoğumuzu etkileyen beş şey vardır.
a. Duygularımız: Kendimizi nasıl hissettiğimizin ifadesidir.
b. Fizikî Durumumuz: Bedensel ve ruhsal sağlıklı olmamızın ifadesidir.
c. İletişim: Başkaları ile olan ilişkilerimizi ifade eder.
d. Finans: İnsanı etkileyen parasal gücü ifade eder.
e. Zaman: Zamanı iyi yönetmek hayatınızı etkiler.
7. Farklı eylemler farklı sonuçlar doğurur.
8. Karar vermenin gücünü kullanın. Doğru kararlar verirseniz yapmayacağınız şey yoktur. Kendi varlığını bile amacına feda edebilen insan iradesine karşı hiçbir şey direnemez. Hayatınız tutarlı ve doğru kararlar verdiğiniz zaman değişir.
Başarı Formülü:
1. Ne istediğinize karar veriniz.
2. Eyleme geçin.
3. Nelerin iyi sonuç verip vermediğini fark edin.
4. Amacınıza ulaşıncaya kadar yaklaşımınızı değiştirin.
5. Farklılıklar bize daha iyi karar verme gücünü getirir.
6. Kaderiniz karar anlarınızda biçimlenir.
7. Şunlara karar vermelisiniz:
a. Nelere odaklanacağınıza karar verin.
b. Yapacağınız işin sizin için ne anlam taşıdığına karar verin.
c. İstediğiniz sonuçları meydana getirmek için karar verin.
8. Genellikle kararlarımızın büyük bir bölümünü bilinçli olarak vermeyiz. Aksi taktirde bedelini çok ağır öderiz.
9. Hayat bir nehirdir. İnsanlar ona düşen varlıklardır. Ancak çok geçmeden akıntıya kapılarak suyun akışına göre hareket ederler. Zamanla kontrolü kaybederler. Ancak insan cesaretini kaybetmemelidir. Vazgeçilen her yanlış girişim ileriye doğru atılmış bir adımdır.
10. Başarı doğru düşüncenin ürünüdür. Doğru düşünce tecrübeden kaynaklanır. Tecrübeler de yanlış düşüncelerin ve fiillerin sonunda oluşurlar. Her şey tecrübe ile daha mükemmel hale gelir. Her başarısızlık bir sonraki başarının başlangıcıdır. Bunun için oturup düşüneceğinize yeni metotlar deneyerek harekete geçin.
11. Uzun vadeli düşünmek kısa sonuçlara önem vermemek en önemli karardır.

KARAR GÜCÜNÜZÜ HAREKETE GEÇİRİN
1. Kararlarınızın gerçek bir güç olduğunu unutmayın. Karar vermek eyleme geçmek demektir. Eylem yoksa karar değil hayal vardır demektir.
2. Başarının en zor adımı karar vermek ve adanmaktır. Kendinizi kararlarınıza adamalısınız.
3. Sık kararlar verin. Kararlar verildikçe güçlenir.
4. Kararlarınızdan ders alın.
5. Kararlarınıza bağlı kalın; ama esnek olun.
6. Karar vermekten zevk alın ve uygulanmıyor diye kararlarınızı ertelemeyin.
“Hayat ya bir tecrübeler yığınıdır veya hiçbir şey değildir” (Helen KELLER)

EYLEME GEÇME GÜCÜ:
1. Eyleme geçin
2. Bir Ajanda tutun.
3. Yapacaklarınızın planını yapın.
4. Planınızı uygulamaya koyun.
5. Yaptıklarınızı çizin
6. Yapamadıklarınızı ertesi güne kaydırın.
7. Bu günün işini yarına bırakmayın.
8. Uygulamada ısrarcı olun.
9. Hayalinizi çalıştırın. Her şeyin ustası hayaldir.
10. Başarınıza inanın.