Nabız

Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama.

tansiyon: (Kan basıncı) dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır.kanın kalpten pompalanmasına aradamarcıkların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır.

TANSİYON

Sözlüğe bakıldığında basınç ve gerginlik gibi anlamlara geldiği görülen tansiyon sözcüğü sağlık alanında önüne veya arkasına başka sözcük eklemeden kullanıldığında atardamarların içindeki kan basıncını ifade eder.

Damarın içinde kanın akabilmesi için belirli bir basıncının olması gerekir. Bu basıncı kalbin kasılmasıyla kanı damarların içine pompalaması ve atardamarların elastikliğiyle bu basıncı dengelemesi sistemleri oluşturur.

Kalp kasıldığı zaman atardamarların içine kanı belirli bir basınçla pompalar. Bu sırada damar içindeki basınç en yüksek düzeye ulaşır. Bu basınca tıpta sistolik basınç halk arasında büyük tansiyon adı verilir.

Kalbin gevşemesiyle damar içine pompalanan kan durur. İşte bu sırada devreye damarın elastikliği girer. Önce genişlemiş olan damar kana bir basınç uygulayarak kalbin gevşemesi anında da kan akımını sağlar. İşte bu sırada oluşan en düşük basınca da tıpta diastolik tansiyon halk arasında da küçük tansiyon denilir.

Bu basınç 1 cm2 alanındaki cıva sütununun tabanına yaptığı basınçla karşılaştırılarak belirtilir. Örneğin bir kişinin tansiyonu 12 dediğimiz zaman bu basınç 12 cm yüksekliğindeki cıva sütununun tabanına yaptığı basınca eşdeğerdir. Tıpta bu ölçüler mm olarak belirtilir. Yani halk arasında 12-14 gibi cm cinsinden söylenen ölçüler tıpta 120-140 gibi mm cinsinden ifade edilir