Kalp ve Kalp Damarları Frengisi

Kalp kası kalp damarları aort kapakçıklarında ve aortta oluşan frengili bölgeler tedavi edilemez ancak uygulanacak tedaviyle yeni bölgelerin oluşu*mu önlenebilir. Kan hücumu nedeniyle oluşan kalp yetmezliği göstergeleri bulunan kalp damarları frengisi vakalarında fren*gi tedavisinden önce mutlaka bu yetersizlik giderilmelidir.

Belirtiler: Aort yetmezliği kalp damarları yetmezliği ve aort çeperlerinde kese oluşumu.

Tedavisi: Çok dikkatli bir tedavinin uygulanması gereklidir ve mutlaka bir hastanede yapılmalıdır. Yatak istirahati veril*meli hastalığa özgü frengi tedavisi uygulanmalı ve büyük aort çeperlerindeki kesecik oluşumları frengi tedavisinden sonra ameliyatla ortadan kaldırılmalıdır.

Doğmalık (konjenital Hastalıklar) Frengi

Önceleri frengi geçirmiş ge*be bir kadın mutlaka frengi testlerinden geçirilmelidir. Genellikle gebeliğin son yarısında fetüse de geçebilen frengi doğuş*ta var olan belirtiler hafif olduğundan hastalığın varlığı genel*likle görmeyi engelleyen interstisyel keratit halinde ortaya çıkar. Eğer eskiden frengi geçirmiş gebe bir kadına penisilin kü*rü uygulanacak olursa fetüse bulaşabilecek spiroketler temiz*lenir ve bebek hastalıksız doğar. Eğer doğumdan sonra bebek*te frengi teşhis edilirse frengi tedavisi yanında ateş tedavisi de gereklidir. Her ne olursa olsun eskiden frengi geçirmiş olan bir kadının doğurması halinde doğumdan üç ay sonra bebekte frengi bulunup bulunmadığının saptanması için kan tahlilleri*nin uygulanması mutlaka gereklidir.