Kastamonunun-İnebolu İlçesi

Güneşin Denizden Doğup DenizdenBattığı Tek İlçe İNEBOLU

TARİHİ

İnebolu’nun Miletler tarafından M. Ö. 6. yüzyılda bir kıyı kolonisi olarak bugünkü Boyranaltı Mahallesinde kurulduğu ve eski adının “Poyraaltı” olduğu tahmin edilmektedir. İyonlular döneminde “IONOPOLIS” olan şehrin adı daha sonra “INEPOLIS” olmuş ve Selçuklular döneminde de “İNEBOLU”ya dönüşmüştür. İnebolu’nun 1834’te Küre’ye bağlı bir Nahiye iken 1867 veya 1873’ten sonra İlçe olduğu bilinmektedir.

Kurtuluş Savaşı sırasında silah cephane ve mühimmat Anadolu’ya İnebolu üzerinden ulaştırılmıştır. 09 Haziran 1921’de Yunan savaş gemileri Panter ve Kılkış İnebolu’ya gelmiş silah ve cephanelerin teslimini istemiş; verilmeyince de İnebolu bombalanmıştır. Aynı torpidolar 30 Temmuz 1921’de tekrar İnebolu’ya gelerek 3 mermi daha atmış; fakat karşılaştıkları imanlı azimli savunma ve mücadele karşısında karaya çıkamadan geri dönmüşlerdir. İlçe Merkezi düşman işgaline uğramamsına rağmen İnebolulular çok kayıp vermişlerdir. İnebolu’nun vatansever halkı ve kayıkçısı Yunanlılara karşı yiğitlik destanları yazmıştır. Mustafa Kemal cephede “Gözüm Sakarya’da Dumlupınar’da kulağım İnebolu’da” diyerek İnebolu’ya önem vermiş ve İnebolu’nun bu destansı mücadelesi 11 Şubat 1924 tarihinde TBMM’nin çıkarttığı 66 numaralı Kanunla İstiklal Madalyası ile ödüllendirmiştir.

Atatürk 23 Ağustos 1925’te Kastamonu’ya gelmiştir. Burada İnebolu Heyetini kabul etmiş ve yapılan davet üzerine 25 Ağustos 1925 Salı günü saat 11.00’de Kastamonu’dan İnebolu’ya hareket etmiş; üç gün kaldığı İnebolu’da 27 Ağustos 1925 Perşembe günü Türk Ocağı’nda tarihi İnebolu Nutkunu vermiştir.
İlçemizin şeref ve kahramanlık günü olan 09 Haziran her yıl büyük bir coşkunlukla kutlanmaktadır. Ayrıca Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün İnebolu’ya geldiği 25-28 Ağustos günlerinde her yıl törenler yapılmaktadır.


COĞRAFİ DURUM VE İKLİM

Coğrafi Yapısı:

İnebolu Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölümü’nün kıyıya paralel olarak uzanan İsfendiyar genç kıvrım dağlarının kuzey eteklerinde yer alan İnebolu’nun yüzölçümü 409 km²’dir.
İl Merkezine 94 km mesafede bulunan İnebolu İnebolu İlçesinin doğusunda Bozkurt İlçesi batısında Doğanyurt İlçesi kuzeyinde Karadeniz güneyinde ise Devrekani ve Küre İlçeleri yer almaktadır.
İlçemiz sınırları dahilinde Zarbana Deresi İnebolu Manastır ve Adıyaman Çayları mevcut olup su taşıma kapasitesi düşük ve rejimleri düzensizdir.İklim:

Bölge tipik Karadeniz İklimi özelliklerine sahiptir. Fakat özellikle bahar aylarında meydana gelen sis nedeniyle de Karedeniz İkliminden biraz farklılıklar göstermektedir. Kışları ılık ve yağışlı yaz ayları ılımandır. Nispi nem seviyesi genel olarak yüksektir.İnebolu’nun 1960-2005 yıllarına ait sıcaklık değerlerine bakıldığında sıcaklık ortalamasının 131 C° olduğu; en yüksek sıcaklık değerinin 28 Haziran 2007 günü 397 C° en düşük sıcaklık değerinin ise 1985 yılı Şubat ayında -92 C° olduğu görülmektedir.

Ortalama nispi nem oranı % 746 olup bu oran yıl içerisinde güneyli rüzgarlar esmediği sürece aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi devam etmektedir. Ortalama rüzgar hızı 35 m/sec olup uzun yıllar içinde en kuvvetli rüzgar 1968 Ocak ayında SSW (GüneyGüneyBatı)’dan 410 m/sec (saatteki hızı 1476 km) ile görülmüştür. İlçemizin hakim rüzgar yönü SSW (GüneyGüneyBatı)’dır. İlçemizin uzun yıllar günlük güneşlenme süresi 56 saat olup güneşlenme süresinin az olmasının nedenleri yağışlı kapalı ve bulutlu gün sayısının ve ortalama nisbi nem oranının yüksek olmasıdır.

İlçede yıllık ortalama yağış miktarı 1.0155 mm’dir. En yağışlı aylar Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak aylarıdır. En kurak aylar ise Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarıdır. Uzun yıllar değerleri ile 2007 yılının ilk dokuz aylık yağış değerleri karşılaştırıldığında 2007 Haziran ayı % 78 Temmuz ayı % 67 olmak üzere ilk dokuz ayda ortalama % 32 civarında kuraklık vardır. 1960-2006 yılları arasında en çok yağışlı yıl 1.3516 mm ile 1963 yılı ve en az yağışlı yıl 6244 mm ile 1974 yılıdır. İlçemize bir gün içinde düşen en çok yağış 24.07.1963 tarihinde 1356 mm’dir. Yılın 140 günü yağışlı 160 günü kapalı 185 günü bulutlu 21 günü sisli 4 günü kırağılı ve 19 günü sıcaklığın 0’ın altında olduğu günler olarak geçmektedir.

Yağışlar İlçe merkezine genel olarak yağmur şeklinde düşmesine rağmen yüksek kesimlere doğru çıkıldıkça kar yağışı oranı artmaktadır İlçemize en çok kar yağışı 22 Şubat 1985 tarihinde olmuş ve kar kalınlığı 146 cm’yi bulmuştur. Bir sene içerisinde ortalama olarak Ocak ayında 18 Şubat ayında 22 Mart ayında 11 Kasım ayında 1 ve Aralık ayında 6 gün olmak üzere yılda 58 gün karla kaplı geçmektedir. İlçe merkezine 1984 ve 1999 yıllarında ölçülebilir değerde kar yağmamıştır.
İlçemizde deniz suyu sıcaklığı kuzey doğulu dalgalarla birlikte ani düşüşler yapmakta olup ortalama deniz suyu sıcaklığı 134 C°’dir. En yüksek deniz suyu sıcaklığı 1998 Ağustos ayında 276 ve en düşük sıcaklık 1997 Şubat ayında 30 C° olarak ölçülmüştür.


NÜFUS DURUMU

Nüfus Durumu:
1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre İlçe merkez nüfusu 8.350 ve köylerin nüfusu 21.511 olup toplam nüfus 29.861 ’dir.
2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ise İlçe merkez nüfusu 9.478 ve köylerin nüfusu 17.302 olup toplam nüfus 26.780 ’dir.
1990-2000 yılları arasında İlçe genelinde nüfus artışı % –103 iken bu oran şehir merkezinde % 135 ve köylerde %0 –196 ’dır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre İnebolu İlçesinin Nüfusu Durumu (2007)
Merkez
Köyler
Toplam
9.747
14.952
24.699
Nüfus yoğunluğu (1 km²’ye düşen kişi sayısı) ise 60 ’dır.
İnebolu İlçesine Kayıtlı Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Nüfus
%
Kadın
42.319
50.3
Erkek
41.772
49.7
TOPLAM
84.091
100

İRADİ VE SOSYAL DURUM

İdari Durum:
İnebolu’nun 1834’te Küre’ye bağlı bir Nahiye iken 1867 veya 1873’ten sonra İlçe olduğu bilinmektedir.
İlçenin Merkez dışında başka belediyesi yoktur. İlçeye bağlı köy sayısı 81’dir. İlçe Merkezinde 10 köylerde 165 olmak üzere toplam 175 mahalle mevcuttur.
Sosyal Durum:

Eski bir yerleşim birimi olan İnebolu’da klasik ev tipi ahşap olup son yıllarda betonarme yapımında yoğun bir artış gözlenmektedir. Halihazırda 360 adet tarihi İnebolu Evi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınmıştır.
İlçe Merkezinde toplam 84 kamu konutu bulunmaktadır. İlçe Jandarma Komutanlığına ait lojmanlar bu sayıya dahil değildir.
Kamu Konutlarının Durumu
Konutun Ait Olduğu Kurum
Sayısı
Adliye
17
Sahil Sağlık Denetleme
4
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12
İlçe Emniyet Müdürlüğü
12
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı
15
Askerlik Şubesi
2
Mal Müdürlüğü
3
Meteoroloji Müdürlüğü
5
DLH
6
Liman Başkanlığı
2
Sahil Güvenlik Komutanlığı
6
TOPLAM
84
İlçede kış mevsiminde durağan bir görüntüsü olan sosyal yaşam yaz mevsiminde iç turizm sonucu nüfusun artışıyla birlikte hareket kazanmaktadır. Nüfusun ortalama gelir düzeyinin düşük olması ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarım hayvancılık ormancılık ve su ürünlerine dayalı olması ve bunun yarattığı genç nüfus göçü giderek emeklilerin yaşadığı bir kent hüviyetine bürünmesi sinema ve tiyatro benzeri sosyal olanakların bulunmaması… vb unsurların sosyal yaşamdaki durağanlığın ve tekdüzeliğin başlıca sebepleri olduğu değerlendirilebilir