Bayburtun Halk OyunlarıBayburtın Yöresel Oyunlarbayburtun oyunları

Bayburt folkloru Türk folkloru içerisinde önemli bir yer oluşturur . Halk oyunları türküleri manileri masalları ve efsaneleri ile gerçekten Türk insanının ruh ve fikir yapısını kaderde kıvançta tasada bir olmanın beraber olmanın en güzel örneklerini sergiler . Bayburt yöresinde oynanan halk oyunlarına "BAR" denir . Bar sözcüğü genelde el birliği gönül birliği ve beraberliğin oyun şeklindeki ifadesidir .Bar bir meydan oyunudur . El ele tutuşmuş gönül gönüle vermiş yiğitlerin düğünde bayramda askere giderken kısaca her önemli günde hep aynı ruh coşkusu ile davul zurnanın eşliğinde topluca oynadıkları oyunlardır. Bayburt halk oyunları bulunduğu coğrafi yapı itibariyle çok farklı bir yapı arz eder . Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle tüm folklor değerlerinde olduğu gibi halk oyunlarında da değişik yapı oluşturmuştur .Kimi kez Karadeniz oyunları gibi hareketli ve canlı kimi kez Doğu Anadolu oyunları gibi ağır ve vakur oynanır.

Bayburt'ta oynanan halk oyunları genelde erkek ve kadınlar tarafından ayrı ayrı oynandığı gibi birlikte oynanan oyunları mevcuttur . Özellikle şehir merkezindeki düğünlerde kapalı yerlerde oynanan oyunlarda halk arasında "ince çalgı" diye tabir edilen Keman Ut Klarnet ve Def gibi çalgılarla da oyunlar oynanmaktadır .