Bartında nerelere gidilir
Bartında gezilmesi gereken yerler
Bartın gezi rehberi


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
ŞEHİR HAMAMI - BARTIN 1747 yılında Bartın Voyvodası Çalıkoğlu tarafından yaptırılmıştır. Yapının duvarları harçlı moloz taş iki katlı soyunma yeri ahşaptır. Bir büyük üç küçük kubbeli olup ortasında küçük bir şadırvanı vardır. Ana mekan camekanlı Soymalık Sıcaklık ve Külhan'dır.
SOMAKLIOĞLU HAMAMI - BARTIN 1883 yılında Somaklıoğlu Hacı Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüze kalıntıları ulaşabilmiştir.
AMASRA HAMAMI 17 yy.da yapıldığı sanılmaktadır. Soğukluk Ilıklık üç kurnalı yıkanma yeri ve su hazneleri ile külhan bulunmaktadır. Yıkanma yeri bir orta kubbe iki yarım kubbe ile örtülüdür. Soğukluk kısmı yıkılmıştır. Dört köşesinde görülen "Biye"ler Anadolu Beylikleri döneminin tipik mimari özelliklerini taşımaktadır.

Güzelcehisar Lav Kayaları
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Söz sahillerden açılmışken Güzelcehisar'ın bir başka yönünden bahsetmeden edemezdik. Evet. Tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar Bartın'a 17 km uzaklıktadır. Güzelcehisar'ı 80 milyon yıllık "Lav Sütunları" daha da anlamlı hale getirmiştir. Lav sütunları şu şekilde gelişmektedir. Bugün bilinen Karadeniz dağ kuşağı günümüzden 80 milyon yıl önce volkanların yer aldığı bir yay şeklinde idi. Bölge derin bir vaziyette Tetis Okyanusu ile kaplıydı. Anılan okyanus tabanının kuzey yönünde dalıp batması her iki tabanın yerin derinliklerinde eriyip yüzeye çıkması sonucunda Bulgaristan sınırında başlayıp Gürcistan'a kadar varan bir alanda volkanlar serisine sebep olmuştur. Volkanlardan akan lavlar soğuyup kristalleşerek kaya haline dönüşürken soğuma ve katılaşmanın doğal sonucu olarak büzülmüştür.

İşte bu büzülme kayada gerilim yaratmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak çatlaklar meydana gelmiş ve bu çatlaklar giderek büyümüştür. Altıgen beşgen ya da dörtgen biçimli bir yapıya dönüşen bu düzgün geometrik yapıya Lav Sütunu adı verilmektedir.

Tekkeönü Kalesi ve Yeraltı Galerisi: Kromna Kenti’nin merkezi Tekkeönü (Hisar) Kalesi içinde bir Mahzen ve denize kadar uzanan Galeri bulunmaktadır. Kale kalıntıları yakınındaki 7 adet kaya kuyusunun Kromna halkınca savaşta erzaklarını saklamak için kullanıldığı söylenmektedir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Amasra Kalesi:
İki ana kütleden oluşmaktadır. Boztepe Adası’nda ve Zindan Mahallesi’nde yer alan kütleler “Boztepe Kemeri” denilen bir köprü ile bağlanmaktadır. Boztepe’de yer alan ve “Sormagir Kalesi” de denilen yapı Roma dönemine aittir. Kalenin güney surları 200 m. olup üzerinde 6 burç bulunmaktadır. Zindan Mahallesi’nde bulunan kısım ise 300 m. uzunluğunda ve 50 m. genişliğinde bir alan çevrelemektedir. Ortalama yüksekliği 17 m’dir. Amasra Kalesi özellikle Cenevizliler tarafından yoğun biçimde kullanılmış 14. ve 15. yüzyıllarda ciddi onarımlar görmüştür