Artvin halk oyunları hakkında bilgi
Artvin halk oyunları


Oyunların çalgıları:
Meydanlarda davul-zurna davul-klarnet tulum garmon.
Meydanlarda ve kapalı yerlerde Akordion Armonika Kemençe Klarnet Tar Tulumzurna

Acara sallaması Acara sarması – Erkek. Kadın Toplu
Acara kız –
Ağır bar (üç ayak) – Türkülü Kadın Erkek-Toplu
Ahçik barı (Ermeni Kızı Barı) – Kadın-Toplu
Akışta – Erkek Kadın Karma Çift-Toplu
Arhavi canlısı –
Artvin barı Atabarı – Bar Erkek Kadın Karma
Artvin Timurağası –
Arşın mal alan –
Aşırma barı –
Azerbaycan Azerbiycan Baycan Bican Edilbecan – Kadın Erkek Tek Toplu
Birgel –
Borçka horonu –
Berta Oyunu – (Bak. Deli horon)
Çalika –
Cezayir ağırlaması –
Cilveloy – Şarkılı Kadın. Toplu.
Coşkun Çoruh – (Bak. Deli horon)- Türkülü Erkek Kadın-Toplu
Çift Basma Çiftayak – Erkek Tek
Daldalan Daldolan –
Daşni Çorç – (Bak. Ondört)
Deli horon Salıyabasa – Horon Erkek
Deli kız Kız belin incedir –
Develi –
Döne Döney – Kadın Toplu
Durgun Çoruh –
Düz bar – Bar Erkek Kadın
Düz horon/Adi horon/Vazriya Düzhoronu/Vara Gele – Erkek Kadın Toplu.
Ermeni barı – Bar Kadın Erkek Karma
Gülenber –
Hançer barı – Erkek Çift
Hemşin horonu Sıksaray – Erkek Toplu.
Hoş Bilezik –
İsasor Sallaması –
Kabak Havası –
Kaç gel Kaçıgel –
Kama oyunu – Erkek Çift-Toplu
Kapani –
Karabağ – Erkek Kadın Tek-Toplu
Karadeniz horanı – Horon Erkek
Karşıberi –
Kazaska –
Kedi – Taklitli Karma Çift
Kıvrak Çoruh – Horon Erkek
Kız Horonu Roza – Türkülü. Kadın.
Kobak – (Yusufeli)- Türkülü Erkek Kadın-Toplu
Koçeri Koççarı – Şarkılı. Kadın Erkek Toplu.
Köçek – Erkek Tek-Toplu
Köroğlu Köroğlu oyunu – Erkek Çift
Kürt barı – Bar Erkek
Laçin Barı –
Lale Barı –
Livane –
Mektepli Tamzarası – Halay Erkek Kadın Karma
Mendo Barı – Kadın Erkek Çit-Toplu
Muğrul Basması –
Ondört – Kadın Erkek Karma Tek-Toplu
Ortabatum – Horon Erkek
Papilat –
Polka – Kadın Erkek Çift-Toplu
Refo –
Roza –
Sallama Sallama horonu – Horon Erkek
Salyabasa –
Sarhoş Barı –
Sarı Çiçek Sarı Kız – Kadın Erkek Karma Çift
Sarı Seyran Sarı Zambak –
Sarma –
Sasa – (Bak. Kıvrak Çoruh)
Şahlan Şeyha – Kadın Erkek
Şavşat Barı –
Şeyh Şamil Şamil oyunu – Erkek Kadın Tek-Toplu
Sol Ayak Barı –
Sürmeli Barı –
Tahtakıran –
Tamara Taşkıran – Karma Çift
Tamaşa – (Gürcü oyunu)- Toplu. Şarkılı
Tanzara Tamzara – Bar Kadın Erkek
Tarama –
Tavuk Barı –
Temurağa Temurağa Temürağa – Halay Erkek
Tersine –
Teşi – Kadın Toplu
Tillara –
Uzun dere/İncedere – Kadın Toplu
Ürüm Dört Kilise Titremesi –
Yengecan –
Zurna horonu – Horon Erkek. (88 oyun)

Halkı Gürcüce konuşan Camili Muratlı Borçka ve Göktaş kesimlerinde armonika denilen bir çalgı ile söylenip oynanan birçok Kafkas şarkı ve oyunları var.