Amasya Nerdedir
Amasyanın konumu


Amasya Nerededir
Karadeniz Bölgesi'nin orta bölümünde Yeşilırmak nehrinin doğu-batı doğrultusunda ve bu nehrin iki kıyısında yer almaktadır. Amasya kuzeyden Samsun batıdan Çorum doğu ve güneyden Yozgat güneydoğu'dan Tokat illeri ile çevrilidir.Yüzölçümü 5690 km2 denizden yüksekliği 392 m.dir. Nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 365.231'dir.Şehrin asıl yerleşim ve gelişim alanı Yeşilırmak'ın güney kıyısındadır.