Amasyanın eski adı nedir
Amasya adının tarihi
Amasyanın eski adı hakkında bilgiAmasya’nın eski adı AMESEİA’dır. Bu ismin nereden geldiği hususunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bazılarına göre şehirMısır Hükümdarlarından Amasis tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Fakat AMASİS’İN Pon Kıtası’nı istila ettiğine dair bir kayıt bulunmadığı gibibunun hüküm sürdüğü devirden birkaç yüzyıl önce Amasya’nın mevcut olduğu da tarihen sabittir Bazıları da Amasya ismini Ermeni Krallarından Amasyus’a nisbet etmektedirler.