Amasyanın tarihi hakkında bilgi
Amasyanın tarihi
Amasya ilinin tarihçesi


Yapılan akeolojik araştırmalar ve kazılarda elde edilen veriler ışığında kentin tarihi Kalkolitik Çağ'a uzanmaktadır.

(MÖ 5500 MÖ 3800). Günümüze kadar gelen tarihi süreç içerisinde Tunç Çağı'ndan itibaren
( MÖ 3800 - MÖ 3200 )
MÖ 1680'lerde Hitit
MÖ 1200'lerde Frig
MÖ 700'lerde Kimmer - İskit
MÖ 585'li yıllarda. Med - Pers
MÖ 331 yılından itibaren de Hellenistik Çağ'da Pers - Pantus hakimiyetine geçmiş
MÖ 291'den itibaren Amasya Pers - Pantus Krallığına başkentlik yapmış
MÖ 29 - MS 395 yılları arasında Roma egemenliğinde kaldıktan sonra Melik Ahmed Danişmend Gazi 1075 yılında 700 yıllık Bizans hakimiyetie son vererek ilk Türk egemenliğini kurmuştur.
1243'te Selçukluların Kösedağ Savaşı'ndaki yenilgisi sonrasında bölge Moğol hakimiyetine girmiştir.
1341 yılında Eretna Beyliği'nin eğemenliğine geçen Amasya
1386'da Şahzade Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.