Coğrafi Konumu

Bölge Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge doğuda Gürcistan sınırından başlayarak batıda Sakarya Ovası ile Bilecik’in doğusunda kadar uzanır.

Türkiye yüzölçümünün % 18'ine sahip olan bölge bu oranla yüzölçüm bakımından üçüncüdür. Doğu - batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km lik uzunluğa kuzey - güney istikametinde ise 100 - 200 km arasında değişen genişliğe sahiptir.