* Kadın kendi başına ne gül goncasıdır ne diken. Koklamasını bilirsen gül tutmasını bilmezsen diken olur. – Refik Halid Karay

* Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar kaçarsanız kovalar. - Chamfort

* Kadınların gözleri keskin zekaları uyanık düşünceleri vesveseli olur. – Guy de Mauppasant

* Kadınlarda feci olan şey ne onlarla ne de onlarsız yaşanabilmesidir. - Byron

* Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. – Alexandra Dumas Filles
* Bir kadın ya sever ya da nefret eder; ortası yoktur. – Pubillius Syrus