Uzmanlar cinsellik eğilimlerinin erkeklerin beyinlerinde olduğunu ortaya çıkardı.Erkek Y kromozomunda cinsiyete karar veren Sry adlı gen hem beyinde hem de testislerde bulunuyor.

Sry'nin beyindeki etkileri cinsiyetle ilgili özelliklerden çok motor koordinasyonu gibi görünmekle beraber bu genin eksikliği parkinson hastalığına benzer belirtiler gösteriyor. California Üniversitesi'nden Eric Vilain "Sry geninin motor kontrolünden çok hipotalamus gibi cinsel davranışların belirlendiği bölgelerde daha çok etkisi olmasını bekliyorduk. Emin olmak için birçok test yaptık." diyor.

Sry'nin parkinson etkisi
Vilain farelerin beyninde Sry proteini üzerine çalıştı ve erkeklerde substantia nigra ismi verilen bölgede bulunduğunu gördü. Beyinde motor işlevinin gerçekleştirildiği substantia nigra parkinson'dan da etkileniyor. Erkek farelerin beynindeki bu bölgede Sry'nin etkisini yok etmek için aşı kullanan araştırmacılar farelerin parkinsondakine benzer motor problemleri geliştirdiğini ortaya çıkardı. Aşı kesildiğinde fareler de normale döndü. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nörolog Emilie Rissman "Buna cinsiyet kromozomlarımız neden oluyor. Aslında beynin üretken davranışlarla ilgili bölgesinde bulunmaları gerekiyor." diyor.

Parkinsonu açıklayabilir
Peki Sry beynin bu bölgesinde ne arıyor? Tüm ipuçları substantia nigra'daki Sry'nin parkinson hastalığının erkeklerde kadınlara oranla 1.5 kat fazla görülmesini açıklayabilir. Ayrıca şizofreni gibi dopaminle ilgili hastalıkların neden erkeklerde daha çok görüldüğünün sebepleri de bulunabilir.

Sry'nin cinsiyete etkisi
Çalışmada Vilain'e eşlik eden Avustralya'daki Melbourne Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden Vincent Harley şu anda kadavra beyinlerinde Sry varlığını araştırıyor ve parkinson seviyelerini karşılaştırıyor. Ekip aynı zamanda genin cinsiyet davranışlarına olan etkisini de izlemeyi planlıyor. Harley Sry geninin beynin annelikle ilgili bölümlerinde de tespit edildiğine dikkat çekiyor. Önceki çalışmalar kemirgenlerde bu bölgenin imhasının cinsiyetle ilgili davranışları değiştirdiğini ortaya koymuştu. Harley insanlarda bu bölgeyi imha etmenin cinsel istekte değişikliğe yol açabileceğini söylüyor.

dopamin içeren tirosin hidroksilaz (TH) enzimini harekete geçirdiğini gösteriyor. TH sinirleri kadınlarda erkeklere göre yüzde 20 daha az bulunuyor. Sry erkeklerde TH seviyelerini koruyor. Sry yok edildiğinde TH'nin varlığı düşüyor. Gen tekrar aktive edildiğinde ise her şey normale dönüyor. Vilain'e göre Sry varlığı

alıntı