Saçlarınız kaşlarınız göz yapınız kısaca vücudunuzun her organı aslında karakterinizden ipuçları taşıyor…

Saçlar:

Siyah yumuşak omuzlara kadar uzanan saçlar:

Erkek:
Anlayışlı kararlıdır. Soğukkanlı dav*ranışlar gösterir. Aşırı eğilimleri yoktur. Karşısındaki ısrarcı olursa tutkulara kapılabilir. Güçlüklerle pek karşılaşmaz. Duygularına bağlıdır.

Sert saç:
Akıllı güvenilir. Fakat çok yufka yü*rekli olurlar.

Yumuşak saç:
Mantıksız fettan patavatsız ve hep bana derler.

Kadın: Düşüncelerine güvenerek hareket eder. Arzularında ölçülü olur. Aşk konusunda fazla tutkulu olmamakla beraber ilişkilerini sürdürür. Fazla güçlü bir bünyesi yoktur.

Siyah kıvırcık ve kısa saçlılar:

Erkek
: Her türlü içkiye aşın düşkünlüğü vardır. Uyumsuzdur kavgacı olur. Gönül ilişkilerine başlarken çok isteklidir sonradan dengesiz davranış*lar sergiler. Servet edinmeye çok isteklidir fakat hep başarısız olur.

Kızıl saçlar:

Erkek:
Ölçüsüzdür. Macerayı çok sever aşk ilişkilerine aşırı düşkün olur. Parayı çok sever fakat hepsini de harcamaktan kaçınmaz. Hiçbir engel din*lemez yorgunluk kelimesinin onda anlamı yoktur. Özünde utangaç ve çekingendir fakat kendini zorla*yarak atak ve cesur görünmeye çalışır.

Kadın: Sabırsızdır görüşlerini paylaşmayan*lardan hoşlanmaz. Gönül ilişkilerinden hoşlanır. Çok konuşur dedikoduya bayılır. Bünyesi zayıf gö*rünse bile çok dayanıklıdır. Aşırı hareketliliğinden dolayı çabuk yıpranır uzun ömürlü olmaz.

Sarı saçlılar:

Kibirli ve akıllıdırlar davranış*ları pervasızcadır. Tartışmayı severler.

Gür saçlı insan:
Bildiğini okur anlayış yete*neği gelişmemiştir.

Kumral saçlılar:

Kadın: Bünyesi sağlamdır. Emellerinden vaz*geçmez. Aşk hayatında tutuk davranır. Dans ve spora çok düşkündür. İltifattan hoşlanır. Genellikle uzun ömürlü olurlar. Sadık olurlar. Güzellikte eşleri yok*tur.

Erkek: Nazik yakışıklı çevresinde sevilen in*sanlardır.

Kaşlar

Çatık kaşlar:
Tutucu batıl inanışlıdırlar. Çev*reye uyumda zorlanırlar. Ne zaman ne tavır koya*cakları belli olmaz.

Uzun kaşlar: Kaşları uzun olan insanlar ken*dilerini çok beğenmişlerdirler. Çok konuşur ve ceza*sını çekerler. İçki ve eğlenceye aşırı düşkün olurlar. Her şeye kolayca kanarlar. Değişiklik peşinde koşun*ca işlerini ihmal ederler.

Kaşları sık ve orta uzunlukta: Sevimli insan*lardır. Dengeli davranışları vardır. Güvenilir insan*lardır. Kendisine yapılmasını istemediği şeyleri baş*kalarına yapmazlar. Arkadaş ve dostlarına dürüst dav*ranır yardımlarına koşarlar. İş hayatında da başarılı olurlar. Sağlıkları genellikle mükemmeldir uzun ya*şarlar.

Kaşlarının ucu ince: Arabozucu fesat olur. Dedikoduyu çok sever.

Kaşlarının arası açık
: Çevresine iyilik saç*mayı sever uyumlu sevecendir.

Kaşları kavisli: Çekici gönül çelen bir yapısı vardır. Çok can yakar.

Kaşlarının arası kapalı:
Çok gamlıdır. Çe*kingen ve kötümserdir. Mutluluk uzağındadır.

Kaşları düz olanlar: Zeki ve başarılı olurlar.

ALINTIDIR.