KERATİN KAYNAK : Saça uygulama yapılmadan önce takılaçak saçların uclarını keratin denilen kimyasal maddeyle kaplanır.
Uygulama çok dikkatli ve profesyonelce yapılmalıdır saç diplerinden yaklaşık 1cm geriden eşit miktarda tutamlar alınarak bu
iş için özel hazırlamış ısı tabançası yardımıyla saçları birleştirelerek iki parmak yardımıyla oval biçimi verilir.
Yanlış yapılan uygulama sonucu saçta tortulanmalar kırılmalar kopmalar meydana gelir.
Keratin kaynağı aseton yardımıyla iki tırnak arasında dikkatli şekilde gel git hareketiyl e çıkarılır.
Son aşama ise saç diplerine yumuşatıçı krem kullanarak zarar vermeden acılmasıdır.
Uygulama sonucu saça %10 zarar veriyor.
SİLİKON MUMLU KERATİN KAYNAK: Bu uygulamada saçlar ham şekilde alınarak yine 1 cm geriden eşit tutamlar halinde silikon
tabanca yardımıyla saçı kaplayaçak şekilde keratin mum saç üzerine sıkılırhafif yağlı biryantin ile iki parmak yardımıyla yuvarlanarak oval biçimi verilir.
Silikon mumlu keratin kaynak saçtan aseton yardımıyla çıkartılır. Çıkartma şekli keratin kaynağının aynısıdır bu uygulamada diplerde
oluşan tortuların ve silikon kalıntılarını çok dikkatli özenle temizlenmesidir. Siliokon mumlu keratin kaynağı her ne kadar dikkatli kulanılırsa kullanısın
saça % 15 oranında zarar verir.

* SİLİKON KAYNAK: Bu uygulama günümüzde artık pek yapılmıyor. Yapılışı ise diğer kaynaklarla aynı sistemde uygulanımasıdır.
Aralarındaki fark silikonu saça sıktığımız da su yardımıyla yuvarlayarak oval şeklini vermiş olmamız. Siliokon kaynak saçtan
sentetik tinersaf aseton veya özel hazırlanmış söküçü kremlerle temizlenir. Bu uygulama da silikon kalıntılarını temizlemek çok zor
olduğundan dolayı saçlara % 3o oranında zarar veriyor.

* BONCUK KAYNAK: Kimyasal madde içermeyen tek kaynak çeşitidir. Bu uygulama iki açılımlı özel pense ile sıkıştırma yöntemiyle yapılmaktadır.
Diplerden 1cm. geriden eşit tutamlar alınarak saç halka içerisinden gecirilip pense yardımıyla sıkıştırılır.
Saçtan sökülmesi ise bir o kadar kolay saça hiç zarar vermeden pensenin diğer acısını kullanarak ters sıkıştırmayla yöntemiyle sökülür.
Saça verdiği zarar ise % o dır.