Yeni bir araştırmaya göre ihanet söz konusu olunca cinsiyetten ziyade kişinin ne kadar güçlü olduğu daha büyük bir role sahip. Güç sahibi olunca kadın da olsa erkek de olsa fark etmiyor birey aldatmaya meyilli oluyor.

İnternet üzerinden bin 561 yetişkin arasında yapılan araştırma güçlü pozisyonda olan kişilerin sadakatsiz olma ihtimalinin daha yüksek olduğu cinsiyetin önem taşımadığını ortaya koydu.

Araştırmacı Joris Lammers "Geçmişte ihanet meselesinde en önemli belirleyici unsurun cinsiyet olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma yapıldı ama bunların hiçbiri güçlü kadınlar incelenerek yapılmadı" diyor.

Yeni araştırma ise profesyonel yetişkinler arasında yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 58'i yönetici fonksiyonu olmayan yüzde 22'si yönetici fonksiyonu olan yüzde 14'ü orta kademede yönetici işlevi olan ve yüzde 6'sı da üst düzey yönetici pozisyonunda olan profesyonellerden oluşuyordu. Yani çeşitli kademelerde yetki sahibiydiler.

Araştırma sonucunda yetki ve güç sahibi bireylerin partnerlerini aldatma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

Araştırma güç ve yetki sahibi insanların neden aldattığına ilişkin iki temel olguyu da ortaya çıkardı.

İlki bireyin sahip olduğu özgüven düzeyi ve güç ile sadakatsizlik arasında da çok güçlü bir bağ olduğu. İkincisi güç sahibi kişiler söz konusu olduğunda ihanette cinsiyetin öneminin olmadığı.