Jüpiter’in Beşinci Tılsımı


Çok büyük bir güç barındıran bu tılsım güvenilir (doğru) vizyonlar/öngörüler almanızı sağlar.
Derler ki bu Tılsım ile donatılan Yakup Cennet’e ulaşan merdiveni tutar.

Tılsım içindeki İbranice harfler onu çevreleyen ayetin son beş kelimesinden alınmıştır.
Her biri beş harf içerir. Bu sebeple belirli Mistik İsimleri oluşturmak için kombine edilebilirler.

Tılsımı çevreleyen ayet şudur:
‘’Chebar Nehri yakınında tutsakların arasındayken cennetler açıldı ve Elohim’in tasavvurlarını gördüm.’’

Ayete bakılarak söylenebilecek bir şey bulunmaktadır.
“…Elohim’in tasavvurlarını gördüm.”
Buna göre Tanrısal kaynaktan gelecek görsel nitelik bilgiler olan vizyonlar kazanılır.