Güneş’in Üçüncü Tılsımı

Bu tılsım Güneş’in ilk iki tılsımın sahip olduğu etkilerin yanı sıra; Krallık ve İmparatorluk edinmek düşmanları kayba uğratmak ve özellikle tılsımın içerisinde on iki defa yazılmış olan Tetragrammaton Tanrı adı sayesinde ün ve şeref kazanmak için kullanılır.

IHVH adı yani Tetragrammaton Tanrı adı on iki defa tekrarlanmaktadır.
Tılsımı çevreleyen ayet şudur: ‘’Benim krallığım sonsuza kadar süren bir krallıktır ve hükmüm çağdan çağa sürmektedir.’’