GERÇEK VE İNANÇ - ŞAMATİ 43

Gerçek kişinin hissettikleri ve gözleriyle gördükleridir. Bu koşula “ödül ve ceza” denir şöyle ki çaba sarf edilmeden hiç bir şey edinilmez. Kişinin evinde oturup ihtiyaçlarını karşılamak için hiç bir şey yapmak istememesi gibi. Zira derki; Yaratan iyi ve iyilik yapar ve herkese bakar ve elbette benim ihtiyaçlarımı da bana gönderir ve kendisinin bir şey yapmasına gerek yoktur.

Elbette kişi bu şekilde inanırsa açlıktan ölür. Aklımızda bunu kabullendiği için gözlerimize de böyle gözükmektedir ve elbette gerçektir yani açlıktan ölecektir.

Aynı zamanda kişi mantık ötesi inanmalıdır şöyle ki var olmak için ihtiyaçlarını hiç bir tasası ve çabası olmadan edinecektir zira İlahi Takdir vardır. Başka bir deyişle Yaratan her şeyi yapacaktır ve kişinin O’na yardım etmesine gerek yoktur ancak Yaratan her şeyi yapar ve kişi ne ekleyebilir ne de çıkartabilir.

Ancak bu iki şey nasıl olurda aynı anda beraber olabilir çünkü birbiriyle çelişkilidir? Anlayış kişinin aklıyla idrak ettiğidir şu demektir ki hiç bir şey çaba sarf etmeden edinilmez. Buna “gerçek” denir zira Yaratan kişinin böyle hissetmesini istemektedir. Bu yüzden bu yola “gerçeğin yolu” denir.

Bu anlatılanların size çelişkili gelmesi aklınızı karıştırmasın nasıl olurda bunun gerçek olduğu bir koşul olabilir? İşin gerçeği gerçeğin ne bu yoldan ne de olan olaylardan söz ettiğidir. Daha ziyade gerçek Yaratan’ın kişinin hissetmesini istediği şekilde hissetmesini istediğidir; “gerçek” budur. Ek olarak gerçekle ilgili şöyle diyebiliriz yani O’nun arzusu O kişinin böyle hissedip görmesini istiyor.

Ancak aynı zamanda kişi şuna inanmalı ki henüz hissetmemesine ve aklının gözleriyle görmemesine rağmen Yaratan kendisine kişinin hiç bir çabası olmadan tüm kazanabilecekleri için yardımcı olabilir ve bu sadece İlahi Takdir tarafındandır.

Kişinin İlahi Takdiri ödül ve ceza koşulundan önce edinememesinin nedeni ilahiyatın içsel olduğundandır ve kişinin aklı içsel değildir. Dolayısıyla sonsuz olan bir şey sonsuz olmayan bir şeyle kendisini giydiremez. Bu yüzden kişi ödül ve cezayı idrak ettiğinde ödül ve ceza bir Kli (kap hazne) olur ve ilahi takdir o kapta kendisini konumlandırır.

Şimdi şu satırları anlayabiliriz “Rab kurtar ve başar.” Kurtar ödül ve cezaya değinmektedir. Kişi Yaratan’ın kendisine çaba sarf edeceği ve ödül alacağı koşullar vermesi için dua etmelidir. Aynı zamanda kişi başarı içinde dua etmelidir bu İlahi Takdirdi yani kişi var olan tüm ödülü hiç bir çaba sarf etmeden alacaktır.

Hepimiz bunları sahip olduğumuz mal ve mülkte görmekteyiz (ayrı ayrı maddelerde buna iki bedende denir ancak maneviyatta her şey tek bir bedende iki kere incelenir). İnsanlar vardır ki mal ve mülklerini çok büyük çabalar sarf ettikten sonra elde ederler ve aynı zamanda insanlar görüyoruz ki fazla akıllı değiller fazla çalışacak enerjileri yok ve fazla çaba sarf etmemektedirler ve buna rağmen bu dünyada çok başarılı ve zengin olmaktalar.

İşin gerçeği bu fiziksel dünyadaki oluşumların hepsi yukarıdaki köklerinden gelmektedir şöyle ki ödül ve ceza kavramından İlahi Takdirden. Aralarındaki tek fark maneviyatta her şey tek bir yerde gözükür yani tek bir hüküm altında teker teker yani tek bir kişinin içerisinde ama iki farklı durumda ve fiziksellikte bir defada iki hüküm altında yani bir zamanda ama iki ayrı insanda.


Alıntı