Anlamak Hissetmektir

Kabala’da Adem’e ilk insan denilmesi onun yeryüzündeki ilk insan olması anlamında değildir. Adam ha Rişon (İlk İnsan) içinde yaşamın amacını keşfetme arzusu gelişen ilk kişi demektir. Adem yaşamın amacının Yaradan’a benzerlik kazanmak olduğunu keşfetmiş ve bu hedefe ulaşmıştır. Başka bir deyişle Adem insanlık tarihinde Yaradan’ı bilinçli bir şekilde algılayan ya da Kabalistler’in deyimiyle O’na ulaşan ilk insandır.

Bugün giderek daha çok sayıda insan yaşamının amacını merak ediyor. Bu sorunun cevabını bulamamak birçoklarını; ümitsizlik hayal kırıklığı boşanma ve hatta intihara itiyor.

Adem bugün yaşıyor olsaydı arayışında yalnız olmazdı. Günümüzde Adem’in yaklaşık 6000 yıl önce kendisine sorduğu soruyu soranların sayısı süratle artmaktadır. Ayrıca; depresyon vakaları intiharlar ve her çeşit şiddet olaylarındaki artışa ‘‘Yaşamımın anlamı nedir?’’ sorusuna cevap veremeyişimiz sebep olmaktadır.

Kabalist Rav Yehuda Aşlag en önemli eserlerinden biri olan On Sefirot Üzerine Çalışmalar isimli kitabını ‘‘Yaşamımın anlamı nedir?’’ sorusunu soran herkes için yazdığını ifade etmiştir. Baal HaSulam ise Kabala ilminin ortaya çıkışının tek sebebinin bu sorunun cevabını bulmaya yardım etmek olduğunu vurgulamıştır.

Islah Eden Işık

On Sefirot Üzerine Çalışmalar kitabında Rav Aşlag Kabalistler’in her insanın Kabala çalışması gerektiğini bildiren beyanlarının sebebini şöyle açıklıyor: Kabala kitapları okuyan herkes hiçbir şey anlamasa bile; yukarıdan kişinin ruhunu aydınlatan bir Işık çeker. Bahsi geçen Işık; tüm ruhları yaratmış olan bizi düzeltecek ve zevkle dolduracak olan güce işaret eden birçok isimden biridir.

Işık ruha ‘‘dokunduğunda’’ içimizde ‘‘kötü arzuları’’ düzeltme isteği uyandırır. Ona bu yüzden ‘‘ıslah eden Işık’’ deniyor. Fakat başlangıçta arzularımızın ne açıdan kötü olduğunu bilmiyoruz. Çalışmaya devam ettikçe Işık bize arzularımızın yanlış bir tarafının olmadığını ‘‘gösterir’’. Yanlış olan tek şey bizim özgecil bir güç olan Yaradan gibi olmayışımızdır. Yaşamın amacı Yaradan’a benzerlik kazanmak olduğundan O’ndan farklı olduğumuz sürece doyumsuz hissederiz.

Bu noktada Işık’ın bir sonraki etkisi ortaya çıkar. O’ndan farklı olduğumuzu anlayıp düzelmeyi istemeye başladığımız anda Işık dileğimizi kabul eder ve bizi düzeltmeye başlar. Başka bir deyişle Işık bize kim olduğumuzu öğretmekle kalmayıp Yaradan’ı ve O’na nasıl benzeyebileceğimizi de öğretiyor.

Anlamak Hissetmektir


Kabala çalışırken bildiğimiz herşeyi bir kenara bırakmalı yepyeni kavramlara açık olmalıyız. Kabalistler’in bizim için hazırlamış olduğu yolda yürüyebilmek ancak bu şekilde mümkün olur. Örneğin Kabalistler’in sıklıkla kullandıkları bir cümle vardır: ‘‘Bunu iyi anlayın’’ derler. Bir şeyi anlamamız gerektiğinden bahsettiklerinde akıl ile anlamaktan bahsetmiyorlar. Tarif ettikleri gerçeği; tecrübe etmemiz hissetmemiz yaşamamız gerektiğini kastediyorlar.

Kabala Çalışmanın Yararı

Kabalistler’e göre çalışma yalnızca yaşamın anlamını sorgulayanlar ve düzelmek isteyenlerle kısıtlı kalmamalı. Aksine onlar bu gerçeği herkese açtılar. Işık’ın; arzusu ne olursa olsun Kabala metinlerini çalışan herkesin üzerinde parlayacağını bildirdiler. İçinizde maneviyat arzusu uyanmamış bile olsa okudukça Işık’ı çeker ve farkında olmadan Yaradan’a yakınlaşırsınız.

Hayattaki hedefimiz Yaradan gibi olmaksa Kabala bizi bu amaca hızla ulaştırmak suretiyle birçok eziyetten korumuş olacaktır. Kabala çalışmakla ikilemler ve problemler biz daha onların farkına bile varmamışken kaybolacaktır. Neticede her ikilem yaşamın amacı ile ilgilidir. Dolayısıyla direkt bu amaç için çalıştığınızda diğer tüm problemler gözden kaybolur.

Kitaplar


Bizim neslimizde okuyanların üzerine en fazla miktarda ‘‘Islah edici Işık’’ çeken kitaplar Rav Yehuda Aşlag tarafından yazılmış olanlardır. Dev Kabalistler’in yazılarını yorumlayan bu kitaplar en güçlü Işık’ı çekecek şekilde Kabala çalışmamıza yardımcı olur. Bizi hedefe odaklayan ve farkındalığımızı artıran Aşlag’ın kitapları bizim nesile acıyı bertaraf edip sükunet ve huzura kavuşmada yardımcı olur.

Modern teknoloji sayesinde Kabala çalışmaları her an her yerde yapılabilmektedir. Kitap okuyamıyorsanız bir video indirip evinizin rahatlığında seyredebilirsiniz.

Alıntı